Een nieuw toneelstuk staat op het punt te beginnen

Na mijn artikel over het Fiscal Cliff-gedoe is het u wel duidelijk dat ik geen hoge pet op heb van de reguliere media. Ze nemen alles wat politici hen vertellen klakkeloos over en nemen niet de moeite om zelf de cijfers te checken.

Vanochtend zag ik weer een typisch voorbeeld hiervan. In de Nederlandse kranten (zie hier) stond het bericht dat het Amerikaanse schuldenplafond van $16.400 miljard naar verwachting half februari zal worden bereikt.

Ik ging daarop direct even naar de website van het Amerikaanse ministerie van Financiën en zag daar dat de Amerikaanse staatsschuld per 11 januari al op $16.432 miljard staat.

De Amerikaanse staatsschuld is het schuldenplafond dus al gepasseerd. Geithner is nu tijdelijk geld uit allerlei noodfondsen aan het lenen om de staatsschuld zoveel als mogelijk te drukken.

Eenzelfde toneelspel als met de Fiscal Cliff staat op het punt van beginnen. En de reguliere media zullen er weer een prachtige hype van maken.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Een vicieuze cirkel die niet te doorbreken is

Deze week ontving ik een vraag van een lezer. “Als Bernanke gewoon alle Amerikaanse staatsobligaties opkoopt, dan zal de rente eeuwig laag blijven en zullen we met onze obligatiestrategie niets verdienen. Dat terwijl u stelt dat de rente op Amerikaanse obligaties de komende jaren fors zal stijgen en we daarom een enorm rendement zullen behalen. Wat klopt er niet in dit verhaal?”

De Amerikaanse overheid gaat rustig door met véél meer geld uitgeven dan er in de staatskas binnenkomt en komt daar voorlopig inderdaad mee weg. Deels omdat de financiële markten zich hebben gericht op de eurocrisis, deels omdat Bernanke voor een fors bedrag aan obligaties heeft opgekocht.

Stijgende rente zou een ramp zijn voor begroting
Omdat de Amerikaanse staatsschuld met meer dan $1.000 miljard per jaar stijgt, moeten er ook ieder jaar meer beleggers gevonden worden die middels staatsobligaties geld aan de Amerikaanse overheid willen lenen. Dat terwijl de staatsschuld inmiddels zodanig hard is opgelopen, dat stijgende rentekosten een ramp zouden zijn voor de Amerikaanse begroting.

Daarom doen Bernanke en Geithner er alles aan om die rente laag te houden. Deels door de publieke aandacht zoveel mogelijk af te leiden richting eurocrisis, terrorisme, Iran etc. En deels door het creëren van kunstmatige vraag. De Fed print geld en koopt staatsobligaties. En dat kunnen ze in principe onbeperkt doen.

Zo ziet die vicieuze cirkel eruit
Hoe meer geld de Fed echter print, hoe harder straks de inflatie zal stijgen. Hoe angstiger bestaande obligatiebeleggers worden, dus hoe groter de kans dat ze gaan verkopen. En hoe groter de druk op Bernanke om inflatie te bestrijden door verhoging van de rente.

Door dat alles daalt de vraag naar Amerikaanse obligaties, waardoor Bernanke nóg meer obligaties moet opkopen, nóg meer geld moet printen, nóg meer inflatie veroorzaakt en daarmee nóg meer angst onder obligatiebeleggers veroorzaakt. En zie daar de vicieuze cirkel waar Geithner en Bernanke zich in hebben gemanouvreerd.

Manipulatie maakt het probleem alleen maar groter
NIEMAND komt weg met teveel schulden maken, vrolijk doorgaan met teveel geld uitgeven en vervolgens allerlei trucs uithalen om het probleem ‘op te lossen’.

Hoe langer je de zaken manipuleert, hoe groter de bubbel en hoe harder die bubbel barst. Met onze obligatiestrategie gaan we keihard profiteren van het barsten van de enorme bubbel die de Amerikaanse obligatiemarkt is geworden en gaan we enorme winsten maken.
Klikt u hier als u daarvan mee wilt profiteren.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Kunnen we even $4.000 miljard lenen?

Ik heb al vaker geschreven dat de Amerikaanse obligatiemarkt een zeepbel is die ieder moment kan barsten. En omdat beleggers in 2011 juist massaal richting de valse zekerheid van Amerikaanse staatsobligaties vluchtten, is die zeepbel verder dan ooit opgeblazen. En is het winstpotentieel dat te behalen is bij het barsten van deze enorme zeepbel ongelofelijk groot geworden.

Allemaal op tijd uitstappen
Want uiteindelijk weet iedere professionele belegger, iedere vermogensbeheerder en iedere hedge fund manager donders goed dat ze slechts tijdelijk een deel van hun geld in Amerikaanse staatsobligaties hebben belegd. Dat ze een 10-jarige staatsobligatie geen 10 jaar in portefeuille gaan houden. En dat ze daarom goed moeten opletten dat ze op tijd eruit stappen, omdat ze anders vreselijk nat zullen gaan.

Schuld moet ook worden afgelost
Deze week zag ik een grafiek waarin per land werd aangegeven hoeveel staatsschuld in 2012 afloopt en dus moet worden afgelost. Uiteraard kan dat aflossen alleen door opnieuw geld te lenen, ofwel nieuwe staatsobligaties uit te geven. Voor de VS geldt dat ze in 2012 maar liefst $3.000 miljard moeten aflossen en dus voor dat bedrag nieuwe beleggers moeten vinden die ze dat geld willen lenen.

Wereldkampioen nieuwe schuld maken
Daar bovenop komt nog eens dat de VS ook dit jaar weer minimaal $1.000 miljard meer geld uitgeeft dan er binnenkomt en dus ook dat bedrag moet lenen van goedwillende beleggers. In totaal dus minimaal $4.000 miljard. Een hallucinant bedrag.

Een onmogelijke situatie voor Geithner en Bernanke
De Amerikaanse overheid en de Fed komen nu in een spagaat terecht. Er is geen andere mogelijkheid dan dat de Fed geld print en zo een deel van deze $4.000 miljard ophoest. Het bedrag is te groot om in de gewone markt te kunnen lenen. Hoe meer de Fed echter opkoopt, hoe groter het inflatierisico en dus hoe meer bestaande obligatiebeleggers neigen tot verkopen. Een onmogelijke situatie, waar vroeg of laat geen ontkomen meer aan is. De bubbel staat op barsten.

Zo maak je als belegger de grootste winsten
De grootste winsten maak je als belegger door een zeepbel te voorzien en tijdig in te spelen op het barsten ervan. Wij blijven u er daarom op wijzen dat u nú de kans hebt om van deze laatste historisch grote zeepbel te profiteren.
Klikt u hier om deze unieke kans te pakken.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

De liquide leugen

De dollar is weer in. Als veilige haven in roerige tijden. Net als Amerikaanse staatsobligaties. De reden daarvoor is dat de dollar de ‘world reserve currency’ is en dat de Amerikaanse obligatiemarkt de grootste ter wereld is. Waardoor het voor veel partijen een gemakkelijke plaats is om geld tijdelijk te parkeren.

Griekenland revisited
Om die simpele reden gebeurt het zomaar dat een technisch failliet land nog meer geld kan lenen en dan ook nog tegen 2% rente. Bij de logisch denkende mens moet er dan toch een lampje gaan branden. Want is een belangrijke reden dat Griekenland failliet is niet dat ze jarenlang onbeperkt geld konden lenen tegen een bijna net zo lage rente?

Obama en Geithner voelen zo geen enkele druk om de Amerikaanse uitgaven te verminderen. De lage rente nodigt alleen maar uit om nog meer te ‘stimuleren’, dus meer geld uit te geven.

Denk niet na, volg de grootste…
Beleggers kopen Amerikaanse staatsobligaties, alleen maar omdat het de grootste markt is, dus de meest liquide belegging. Maar het probleem is nu juist dát die markt zo groot en liquide is. Want hoe groter de staatsschuld, hoe groter de obligatiemarkt. Als je ergens in belegt alleen maar omdat de markt liquide is, dan beleg je in een liquide leugen. En neem je jezelf in de maling.

De domste belegging voor de komende jaren
Superbelegger Jim Rogers zei vorige week nog in een interview dat (Amerikaanse) staatsobligaties de domste belegging van de komende jaren zal zijn. Gewoon omdat dit de laatste grote bubbel in de financiële markten is. Hij zei daarbij dat hij in de startblokken staat om op het uiteenspatten van die zeepbel in te spelen.

De bubbel zal barsten. Profiteer ervan!
Precies hetzelfde doen wij met ons rapport “De Amerikaanse obligatiemarkt staat op springen”. Zodra deze laatste nog overgebleven bubbel barst, kunt u honderden procenten rendement behalen door onze eenvoudige, concrete obligatiestrategie te volgen.
Klikt u hier om op het uiteenspatten van deze allerlaatste zeepbel te profiteren.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Voorbeeld valuta oorlog – de VS tegen China

Het Bruto Nationaal Product (de economie) van de Verenigde Staten is opgebouwd uit de volgende vier componenten:

  • 71% consumentenuitgaven
  • 12% bedrijfsinvesteringen
  • 20% overheidsuitgaven
  • minus 3% netto export (dus meer import dan export)

De VS heeft economische groei nodig. Het is voor iedereen wel duidelijk dat Obama niet mag verwachten dat de Amerikaanse consument meer geld gaat uitgeven. Die heeft geen geld meer. En als consumentenuitgaven niet toenemen, dan zullen ook de bedrijfsinvesteringen niet toenemen. En de overheid geeft nu al véél teveel geld uit. Overheidsuitgaven moeten juist omlaag.

De conclusie die Geithner en zijn economen hebben getrokken is dan ook dat als de VS economische groei wil, zij meer moet exporteren. En het liefst zo snel mogelijk.

Dollar moet omlaag
En dus moet de waarde van de dollar omlaag ten opzichte van andere valuta, zodat Amerikaanse producten goedkoper worden. Probleem is echter dat veel landen, waaronder China, hun munt hebben gekoppeld aan de dollar, die nu eenmaal de ‘world reserve currency’ is.

Dus wat doe je als Amerikaans politicus?
Je bestempelt China als ‘currency manipulator’ en probeert ze zo te dwingen om de koers van de Yuan (sneller) te verhogen. China trapt daar uiteraard niet in, want zij proberen er nu juist alles aan te doen om zoveel mogelijk Chinezen aan het werk te krijgen/houden, en om geen sociale onrust te veroorzaken.

En dus komt de VS in de herfst van 2010 met QE2. De Fed print $600 miljard splinternieuwe dollars. Als China (en anderen) hun munt aan de dollar gekoppeld wil houden, wordt haar centrale bank gedwongen om naar verhouding evenveel geld te printen. En dus inflatie uit te lokken.

Revaluatie of sociale onrust
Het verschil tussen de Amerikaanse en de Chinese economie is echter dat die laatste op volle toeren draait, waardoor de stijgende geldhoeveelheid vrijwel direct leidt tot fors stijgende inflatie. Waardoor het risico op sociale onrust toeneemt.

China wordt op die manier gedwongen om ofwel inflatie (en dus sociale onrust) te accepteren, ofwel om haar munt te revalueren ten opzichte van de dollar. Ze hebben voor het laatste gekozen, waardoor de dollar 5% is gedaald ten opzichte van de yuan.

En China ziet de VS uiteraard niet bepaald als een bevriend land. De VS is tegelijk een belangrijke afzetmarkt én een land dat aan China financieel de oorlog heeft verklaard. En dat geldt niet alleen voor China, maar ook voor andere opkomende economieën.

Conclusie
Als de VS de geldpersen opnieuw aanzet, dan gebeurt bijna automatisch hetzelfde in diverse landen wiens munt aan de dollar is gekoppeld én in diverse landen die vrezen dat hun eigen munt te duur wordt (zoals Brazilie, Zwitserland, etc). En als er massaal geld wordt geprint, dan wordt geld automatisch minder waard ten opzichte van grondstoffen. En is de gewone burger de klos.
Dáárom is het zo belangrijk om fysiek goud en zilver te bezitten!

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Onverwachte gebeurtenissen

Aan toespraken geen gebrek gisteren. Obama gaf een speech in het congres, waarin hij zijn plan presenteerde om de economie een nieuwe boost te geven. Hij gaat nog maar eens $450 miljard uitgeven. Als je bakken met geld uitgeeft zonder resultaat, dan is de ‘oplossing’ uiteraard om gewoon nog meer geld uit te geven.

Zoals ik afgelopen dinsdag al aangaf, zijn dit soort maatregelen vooral fantastisch voor onze obligatiestrategie. De Amerikaanse staatsschuld stijgt nóg sneller. Beleggers zullen eerder angstig worden om hun geld aan de Amerikaanse overheid uit te lenen, waardoor die zeepbel eerder uiteen zal spatten. Wilt u profiteren van het uiteenspatten van deze enorme zeepbel? Klikt u dan hier om ons obligatierapport te bestellen.

Tegelijk stuurde Geithner gisteren een opiniestuk naar de Financial Times (zie mijn Twitter account). In de tweede alinea van zijn artikel stelt hij vast dat de tijdens het ‘economisch herstel’ stijgende olieprijs een onverwachte gebeurtenis was. Geithner legt blijkbaar geen enkel verband (of weigert dat te doen) tussen het printen van een enorme hoeveelheid geld en stijgende grondstofprijzen.

Ook blijkt Geithner geen enkel verband te zien tussen de kredietcrisis en de eurocrisis, die toch écht in gang is gezet door de enorme problemen waarin de banken terecht kwamen als gevolg van hun investeringen in waardeloze Amerikaanse hypotheekproducten. Het komt er volgens Geithner op neer dat hij het allemaal goed heeft gedaan, maar dat hij nu dwars wordt gezeten door ‘onverwachte gebeurtenissen’.

En ook Bernanke hield weer een speech. Hij vertelde dat de Federal Reserve zal doen wat het kan om hoge economische groei en een dalende werkloosheid te bereiken. De markt had blijkbaar meer details verwacht en reageerde wat teleurgesteld. De vraag is niet óf Bernanke in actie gaat komen, maar wannéér. Rond 21 september zullen we meer weten.

Zoals ik dinsdag al in dit artikel schreef, doen de heren politici hun uiterste best om goud en zilver enorm omhoog te jagen. Alles wat ze doen is contraproductief. Het lijkt wel alsof ze het expres doen. Goud heeft na de forse stijging van afgelopen maand nu wel een dubbele top neergezet en kan daarom wat forser corrigeren. Ik zou zelf nu even liever zilver kopen, dat 15% onder haar top noteert. Klikt u hier voor meer info over het openen van een goudrekening.

En dinsdag zagen we nóg een bewijs dat politici en centrale bankiers de bull markt voor goud en zilver een warm hart toedragen. De Zwitserse centrale bank heeft een maximum ingesteld voor hoeveel de Frank mag noteren tegenover de Euro. Daarmee hebben ze de Frank effectief gekoppeld aan een munt die ziek, zwak en misselijk is. Ik heb direct mijn Zwitserse Franks verkocht.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Helaas ben ik het eens met uw analyse…

Deze week ontving ik een mail van een lezer die ons rapport “De Amerikaanse obligatiemarkt staat op springen!” had besteld. Nadat hij het rapport had gelezen, kwam hij tot de conclusie dat hij het helaas eens was met onze analyse. En dat ook hij op het uiteenspatten van deze zeepbel ging inspelen.

Wij zijn het volledig met deze trouwe lezer eens. HELAAS contstateren we dat de Amerikaanse obligatiemarkt een zeepbel is die uiteen gaat spatten. HELAAS constateren we dat onze politici en centrale bankiers er een ongekende puinhoop van maken. Uiteraard belet ons dat als beleggers niet om er keihard van te profiteren. Want als je doet wat overheden graag van je zouden willen, dan ben je als spaarder/belegger de klos.

Overheden willen onder meer graag dat je

  • je geld aan hen uitleent door in staatsobligaties te beleggen, zodat zij nóg meer geld kunnen spenderen.
  • je geld niet in goud en zilver omzet, maar dat je het op een spaarrekening bij een ‘too big to fail’ grootbank zet waarop je vervolgens een negatieve reële rente ontvangt.
  • zoveel mogelijk consumeert en dat je daar desnoods geld voor leent, zodat zij zichzelf met ‘economische groei’ op de borst kunnen kloppen.

Ze doen werkelijk ALLES fout
Alleen geldt dat het juist door het dramatische beleid van politici en centrale bankiers verstandig is om het omgekeerde moeten doen van wat zij willen. Ze doen namelijk ALLES fout en maken de situatie alleen maar erger.

De reden dat ze alles fout doen is simpel. Ze hebben geen enkele zin om het probleem daadwerkelijk aan te pakken. Want als je nu doet wat nodig is om weer een structureel gezonde economie te krijgen, dan gaan er onvermijdelijk harde klappen vallen en gaan we een paar economisch zware jaren tegemoet. En dat zou uiteraard grote gevolgen hebben voor de carrières van de heren politici.

De vraag die mij bezighoudt is: doen ze alles fout omdat ze zo ontzettend dom zijn, of is het omdat de lange termijn gezondheid van de economie ze gewoon niet interesseert?

Problemen voor je uit schuiven
Onze politici en centrale bankiers doen er alles aan om die overmijdelijke recessie te voorkomen. Alle kunstgrepen worden uit de kast gehaald om de problemen zover mogelijk vooruit te schuiven. En als je een probleem voor je uit schuift, dan wordt het niet kleiner en wél groter. Met als gevolg straks een verdwijnende middenklasse, (hyper)inflatie en armoede. De gewone, onwetende burger zal straks helaas de dupe zijn…

Wereldkampioen geld verspillen
De Verenigde Staten zijn wereldkampioen. Obama en zijn maatje Geithner geven iedereen de schuld, behalve zichzelf. Zij beheren de staatskas, en geven ieder jaar 65% meer geld uit dan er in die staatskas binnenkomt. Het moment dat niemand meer geld aan de VS wil lenen komt rap naderbij. Zodra dat moment aanbreekt, zullen de gevolgen enorm zijn en zeker ook in Europa voelbaar zijn.

HELAAS is dat de situatie zoals die is. Maar GELUKKIG weten wij hoe we daar enorm aan zullen verdienen. Wilt u ook van deze unieke situatie te profiteren? Klikt u dan hier om het unieke obligatierapport snel te bestellen.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

In korte tijd een enorm rendement

Vorige week vertelde ik u in dit artikel over hoe onhoudbaar de financiële situatie van de Amerikaanse overheid is. En als u op de link naar de website van het Witte Huis hebt geklikt, dan hebt u met eigen ogen kunnen zien hoe kinderlijk de heren wereldleiders hun begroting bij elkaar hebben verzonnen.

Ik vertelde u ook dat er indicaties zijn dat de vlam al komende maand in de pan kan slaan. Zodra dat gebeurt, gaan we met onze obligatiestrategie in korte tijd een enorm rendement maken. Het is uiteraard prachtig als ik u vertel dat die indicaties er zijn, maar het verplicht mij ook om te vertellen wélke indicaties dat dan precies zijn. Bij deze.

Indicatie 1. Bernanke stopt met QE2
De Fed heeft het afgelopen half jaar iedere maand voor ongeveer $75 miljard aan staatsobligaties opgekocht met vers verzonnen geld. Per 30 juni eindigt QE2 echter, en zullen er iedere maand andere partijen moeten opstaan die $75 miljard aan de Amerikaanse overheid wil lenen. Wie?

Indicatie 2. Het schuldenplafond
Vorige maand bereikte de Amerikaanse staatsschuld het plafond van $14,3 biljoen. En volgens de huidige wet mag de VS dan geen geld meer lenen. Een acuut probleem, want de VS geeft iedere dag fors meer geld uit dan er binnenkomt. Geithner heeft echter $400 miljard gevonden die hij tijdelijk even uit andere potjes mag halen. En daardoor hebben de politici tot augustus om een akkoord te bereiken over de verhoging van dit schuldenplafond.

Als dit akkoord niet (tijdig) wordt bereikt, dan zal de vlam direct in de pan slaan. Wordt het schuldenplafond wél verhoogd, dan moet Geithner eerst die $400 miljard terug betalen aan de fondsen waarvan hij dat even had geleend. En moeten er partijen worden gevonden die voor nog eens $400 miljard aan de Amerikaanse overheid willen uitlenen. Wie?

Indicatie 3. De koersgrafiek
De lange termijn koersgrafiek geeft op dit moment een oversold signaal aan én een positieve divergentie. Beiden zijn technische indicaties dat obligatiekoersen de voor ons goede kant op gaan bewegen.

Zodra het gebeurt, zijn wij erbij
Het zijn uiteraard allemaal indicaties, zekerheden bestaan niet, en de beurs is vaak onlogisch. Mocht het nu toch niet gebeuren, dan zal het later gebeuren. Wij zijn geduldig, maar staan op scherp. Zodra de vlam in de pan slaat, zijn wij van de partij. U ook?
Bestelt u dan snel ons unieke obligatierapport.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Americans deserve better

Gisteren zag ik per toeval Obama aan een speech over het Midden-Oosten beginnen. Ik heb niet geluisterd. Zinloos. Ik kon het echter niet laten om tegen mijn vrouw te zeggen: “och gut, Fc Sukkel gaat nog eens een mooie toespraak houden”. Mijn vrouw, die zich principieel niet met economie of politiek bezighoudt, keek mij verbaasd aan. En vroeg me of ik niet een beetje érg hard was in mijn oordeel.

Ik vertelde haar dat de VS er ruim 200 jaar over gedaan had om een staatsschuld van 10 biljoen dollar op te bouwen. En dat Obama die staatsschuld in nog geen drie jaar heeft weten te verhogen naar 14,3 biljoen dollar. Haar mond viel open, haar hand ging er naartoe en er kwam een welgemeend “oohhhh!” uit. Ze was zichtbaar geschokt.

Ik vertelde haar ook dat Obama bij zijn aantreden had verklaard dat hij “regel voor regel” door alle kosten zou gaan en dat alle onnodige kostenposten, subsidies etc. zouden worden geschrapt. Want, verklaarde hij: “Americans deserve better”. In dit artikel vertelde ik u al hoe Geithner met een stalen gezicht had staan te liegen. Obama is geen haar beter.

Daarbij vertelde ik mijn vrouw dat de VS een schuldenplafond heeft bereikt, waardoor er geen nieuw geld kan worden geleend. En dat Obama er nu alles aan doet om dat plafond te verhogen. Maar dat diezelfde Obama als congreslid in 2006 tegen de toenmalige verhoging van het schuldenplafond had gestemd. Want, zei Obama: “Americans deserve better”.

Deze week las ik dat de Amerikaanse senaat geen akkoord kon bereiken om een subsidie van $2 miljard te schrappen. Aan wie die subsidie wordt gegeven? Aan oliemaatschappijen als Shell, Chevron en BP. Aan bedrijven die per stuk 20 miljard dollar per jaar verdienen.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Lachen om Geithner

Eind 2010 stond de Amerikaanse staatsschuld nog op $13.551 miljard dollar. Gisteren werd het door het Amerikaanse congres vastgestelde schuldplafond van $14.300 miljard op een paar dollars na bereikt. In nog geen vijf maanden tijd hebben de Amerikanen hun staatsschuld met $739 miljard weten te verhogen.

Volgens de Amerikaanse wet mag de federale overheid nu dus nog $10 miljard lenen en daarna niets meer. Als de politici voor 2 augustus geen overeenstemming bereiken over het verhogen van dit plafond, dan zal de Amerikaanse overheid geen geld meer kunnen lenen en zullen ze personeel, leveranciers en schuldeisers niet meer kunnen betalen.

De Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner riep het congres op om het plafond te verhogen omdat dan ‘het vertrouwen in de Verenigde Staten bewaard blijft’. Welk vertrouwen?

Ongeveer twee jaar geleden beweerde deze Geithner in een speech aan een universiteit in Beijing dat een sterke dollar van levensbelang is voor de VS. De studenten barstten spontaan in lachen uit. Uiteraard omdat hij met een stalen gezicht stond te liegen.

De afgelopen twee jaar daalde de US dollar met 60% tegen goud, met 19% tegen de Canadese Dollar, met 32% tegen de Australische Dollar, met 23% tegen de Zwiterse Franc, met 13% tegen de Noorse Kroon, met 24% tegen de Nieuw-Zeelandse dollar, met 17% tegen de Zweedse Kroon en met 14% tegen de Singapore Dollar.

Allemaal het resultaat van een bewuste strategie om de dollar in waarde te doen dalen ten opzichte van andere valuta. De Euro en het Britse Pond noem ik hierboven niet, omdat dit wat mij betreft net zulke waardeloze valuta zijn als de US Dollar.

Voor zover u geen geld in goud en zilver wenst aan te houden, kan het een goed idee zijn om de komende maanden uw geld te spreiden over diverse valuta van landen die er fundamenteel sterker voor staan dan de VS en Europa.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: