Wat spookt zo’n beleggingsservice uit in een jaar tijd?

Buiten het feit dat het aantal lezers van deze nieuwsbrief afgelopen jaar ongekend hard is gegroeid en dat we met TopAandelen, WoensdagTrader en MaandagTrader een prachtig jaar hebben beleefd, zijn het vooral ook andere zaken waar ik trots op ben. Hieronder een overzichtje van wat wij naast het beleggen zelf allemaal hebben uitgestoken.

Nieuwe website
Begin maart van dit jaar hebben we onze nieuwe website
www.stocktradingnieuws.com gelanceerd, waar u zowat alle sindsdien in deze nieuwsbrief gepubliceerde artikelen kunt terugvinden, én waar u in de rubriek “achter de schermen” diverse gratis rapporten kunt aanvragen waarin we voor iedere strategie uitgebreid vertellen hoe we te werk gaan.

Vooraf weten hoe wij te werk gaan
Ook deze gratis rapporten hebben we grotendeels dit jaar geschreven. Dit vanuit de gedachte dat het voor u als belegger enorm belangrijk is om vóóraf te weten hoe een beleggingsstrategie in elkaar steekt én vanuit de gedachte dat u als abonnee onze acties ook moet kunnen toetsen aan wat in onze gratis rapporten staat geschreven. Blind iemand volgen is het domste wat je als belegger kunt doen!

Omgaan met stijgende inflatie
Vervolgens hebben we begin juni een extra rapport uitgebracht, dat we als extra service naar iedere abonnee sturen. In het rapport beschrijven we onze visie op de toekomst en geven we concreet aan hoe je jezelf kunt indekken tegen het risico van stijgende inflatie en het steeds minder waard worden van zowel de dollar als de euro. Dit rapport is trouwens nog precies net zo actueel als een ruim half jaar geleden, en we sturen het dan ook nog steeds toe aan iedere nieuwe abonnee.

Indekken tegen dalende beurs
In september hebben we het
“Super Optie Rapport” uitgebracht, waarin we een eenvoudige en levenslang bruikbare strategie aanreiken om je portefeuille in te dekken tegen een dalende beurs. Tot dat moment ontvingen alleen TopAandelen abonnees dit rapport, maar wij vonden dat iedere belegger het “Super Optie Rapport” tegen een vriendenprijs moet kunnen aanschaffen. Of hij nu van onze service gebruik maakt of op een andere manier belegt, mag daarbij geen verschil maken.

Nieuwe kantoorruimte
Verder zult u vanaf nu een nieuw adres onderaan onze websites zien verschijnen. We hadden tot eind november een adres in Eindhoven, waar we eigenlijk alleen kwamen om elkaar te ontmoeten. Nu hebben we een prachtige kantoorruimte in Gennep, die iedere werkdag wordt bemand door onze collega’s René Sip en Maud Bakker. Vanaf 1 februari hopen we dat we ons team gaan versterken met nog een persoon. Zelf woon ik trouwens al meer dan een jaar in midden Italië, deels vanwege de levensstijl en het klimaat, maar in onze specifieke privé situatie vooral ook omwille van de betere luchtkwaliteit. Skype en Ryan Air helpen mij om continue met René en Maud, maar ook met onze marketing adviseur Tom Lassing en onze technische steun en toeverlaat Leon Berkers in contact te zijn.

Nieuw e-mail systeem
Samen met diezelfde Leon hebben we ook het nodige gedaan aan onze technische infrastructuur. We hebben afgelopen maand een nieuw e-mail systeem geïmplementeerd. Tot een maand geleden beantwoordde ik persoonlijke alle e-mails. Dat is niet meer doenbaar en ook onverstandig. Als u ons nu een e-mail stuurt, dan komt die binnen op een centrale server, waar Maud, René en ikzelf alle mails kunnen lezen en kunnen beantwoorden. Goed en snel e-mails beantwoorden is voor ons een hoofdprioriteit, al is het alleen al uit respect voor u. Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat we ook in de toekomst net zo snel onze e-mails kunnen blijven beantwoorden, dat we daarvoor niet afhankelijk zijn van één persoon, en dat we meer tijd in research kunnen steken (zie voornemen voor 2010 hieronder).

Traagheid van banken
Daarnaast kunt u bij het doen van een bestelling vanaf deze week direct online betalen. Afgelopen jaar hadden vooral onze Belgische klanten vaak last van de traagheid van banken, en dat was ons een doorn in het oog. Vanaf nu kunt u met een Nederlandse bankrekening via Ideal betalen en kunt u dat met een Belgische rekening doen via Direct E-banking. Dat betekent: vandaag aanmelden, morgen uw eerste mail binnen. Het kan technisch nog sneller, maar wij wensen betalingen principieel handmatig te verwerken. Tegelijk laten we trouwens de mogelijkheid open om via gewone bankoverschrijving te betalen (alleen dan naar een andere rekening).

Wat gaan we in 2010 doen?
Ons principe is dat we wel blij zijn, maar vooral nooit tevreden. Ons streven is om onszelf week na week te verbeteren. Op alle vlakken van onze service. Als je jezelf iedere week een beetje verbetert, dan heb je aan het eind van het jaar een enorme stap vooruit gezet. Daarbij wetende dat we nooit het punt zullen bereiken waarop we kunnen vaststellen dat we perfect zijn en onszelf niet meer hoeven verbeteren. Dat ervaren wij echter absoluut niet als frustrerend. Het veel leuker om plezier te beleven aan de reis zelf, dan aan het einddoel!

In 2009 hebben we bijvoorbeeld al een stuk meer aan research kunnen doen dan voordien, waardoor onze nieuwsbrief inhoudelijk fors is verbeterd. Wij willen nog véél beter begrijpen wat er in de wereld gebeurt, wat er staat te gebeuren en hoe wij daar als beleggers op in kunnen spelen. Daarom hebben we onszelf zodanig georganiseerd, dat we in 2010 nog meer research kunnen doen. Vooral nooit luisteren naar wat economen, specialisten, centrale bankiers, politici, media ons vertellen maar zélf de cijfers opzoeken, ze zélf bestuderen en uit die cijfers zélf onze eigen conclusies trekken.

Serieuze research doen kost veel tijd. Die tijd gaan wij investeren met als doel om iedere week een beetje beter te begrijpen hoe de wereld ervoor staat en om als resultaat nóg betere beleggingsbeslissingen te kunnen nemen. En uiteraard om u af en toe zaken aan te reiken die u aan het denken zetten, zoals bijvoorbeeld het college van Dr Bartlett van vorige week.
Blijft u ons dus volgen, want 2010 gaat een zeer interessant jaar worden!

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Crisis nog lang niet voorbij – Roerige tijden op komst

De beurzen doen het de laatste maanden goed. In de media roepen allerlei “mensen die het kunnen weten” al dat de economische bodem zo ongeveer is bereikt, of dat we dat in ieder geval nog dit jaar kunnen verwachten. Wij zijn van mening dat er nog geen definitief economisch herstel in zicht is. Vooral in de VS, maar ook in Europa is er nog een pak economische rampspoed op komst. Je hoort niemand meer over de eigenlijke oorzaak, namelijk de Amerikaanse hypotheekcrisis. En dat terwijl we met die hypotheekcrisis nog niet eens op de helft zitten.

$3.800 miljard
De totale schade die de bankensector zal lijden als gevolg van Amerikanen die hun hypotheek niet meer kunnen afbetalen, wordt geschat op $3,8 biljoen (dus 3800 miljard). Dan hebben we het puur over afschrijvingen op hypotheken, dus niet over alle neveneffecten. Daarvan hebben banken tot nu toe $1,5 biljoen afgeschreven. Er komt dus nog een enorme hoeveel ellende op ons af.

Wat $1,5 biljoen al aan ellende heeft veroorzaakt
Om ons een voorstelling te maken van wat nog moet komen, hoeven we er eigenlijk alleen maar bij stil te staan hoeveel economische ellende die eerste $1,5 biljoen al wereldwijd heeft veroorzaakt. Welnu, er is nog ruim $2 biljoen aan afschrijvingen op hypotheekleningen op komst. Fasten your seatbelts…

Zelfs ons spaargeld straks niet meer veilig
Wat de beurzen gaan doen, is moeilijk te voorspellen. Voor de lange termijn verwachten wij dat vooral kwaliteitsaandelen het goed gaan doen. Tegelijk zouden wij er niet raar van opkijken als de beurzen in 2009 eerst nog een keer fors onderuit zouden gaan. Ook verwachten wij voor de lange termijn oplopende inflatie als gevolg van het smijten met geld dat vooral in de VS, maar ook in Europa gebeurt én nog gaat gebeuren. En die oplopende inflatie zal er straks voor zorgen dat zelfs ons spaargeld niet meer veilig is.

Een uniek anti-inflatie rapport
Wij hebben een speciaal extra rapport geschreven en dat gisteren naar onze abonnees gestuurd. Daarin beschrijven we wat wij voor de komende jaren verwachten, waarom we dat verwachten, én hoe wij daar op een ingenieuze manier met zowel
MaandagTrader (maar dat zit helaas vol) , WoensdagTrader als met TopAandelen van gaan profiteren. Hoe we onszelf dus niet alleen gaan beschermen tegen valutarisico en tegen inflatie, maar hoe we dat ook gaan gebruiken om een nog hoger rendement te behalen.

Roerige tijden op komst
U zult dit rapport vanaf nu gratis ontvangen zodra u bij ons abonnee wordt.
Wij zijn van mening dat het rapport ons zal helpen om, in combinatie met onze beleggingsstrategieën, ideaal gepositioneerd te zijn voor de komende jaren. Roerige jaren…

Ook ú kunt in het bezit komen van dit unieke rapport. Neem vandaag nog een abonnement op TopAandelen of op WoensdagTrader.
Het worden roerige tijden. Interesssante tijden. Winstgevende tijden.
Als je er tenminste op voorbereid bent…

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Een unieke anti-inflatie strategie

We schreven in deze nieuwsbrief uitgebreid over valutarisico en over het wijd verspreide misverstand dat daarover bestaat. U kunt dat desgewenst allemaal nog een keer nalezen op deze website.

Er is echter nóg een wijd verspreid misverstand
De meeste mensen denken in termen van valutarisico aan andere valuta dan onze eigen Euro. Ze denken dat zolang je in Euro’s belegt of zolang je spaargeld in Euro’s aanhoudt, er geen sprake is van valutarisico. Zo gemakkelijk is het helaas niet. Mocht straks ook in Europa inflatie de kop opsteken, dan zal ook de Euro daaronder te lijden hebben.

Inflatie is ook valutarisico
Oké, zult u denken, dan blijven we voor onze vakantie binnen de EU. Of we gaan naar Engeland of de VS waar de problemen nog groter zijn. Dat kan allemaal, maar als in de EU straks inflatie de kop opsteekt, dan zult u dat in de supermarkt direct merken, en zal ook uw spaargeld in waarde verminderen. Het is dus zaak om ook voor wat betreft de Euro de vinger aan de pols te houden en waar nodig maatregelen te nemen om uw vermogen te beschermen.

Problemen stapelen zich op
De de groei van de Europese geldhoeveelheid (M3 money supply) blijft tot nu toe nog redelijk. Zoals u in de nieuwsbrieven al hebt kunnen lezen, stapelen de economische problemen zich op in het ene na het andere land. Begrotingstekorten zijn fors aan het oplopen, er is veel druk op overheden om extra te investeren. Daarvoor zal geld worden gecreëerd. Daar komt nog bij dat er een soort windstilte is voor wat betreft de enorme problemen in Centraal en Oost-Europa (waar diverse EU-banken grote risico’s lopen). We horen er even niets meer over, maar dat betekent niet dat het probleem is verdwenen.

Onorthodoxe maatregelen
Uiteraard gaan we u niet vertellen wat u moet doen, maar wij gaan toch redelijk onothodoxe maatregelen nemen. Voor ons spaargeld én voor het geld waarmee we beleggen. Natuurlijk kan je al je geld omzetten in goud, maar dat is ons iets te kort door de bocht.

We gaan er op een unieke, eenvoudige en vooral slimme manier voor zorgen dat onze koerswinsten straks niet door jaren van hoge inflatie zullen worden aangetast. Een anti-inflatie strategie dus, die perfect te integreren valt met WoensdagTrader, MaandagTrader en ook met TopAandelen. We zijn druk doende met een rapport en we verwachten dat we dit rond de 20e mei, gratis naar al onze abonnees gaan sturen. 

Was u al van plan om een keer abonnee te worden op een van onze services? Dan is nu een ideaal moment, want dan pakt u gelijk dit unieke rapport mee.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Antwoorden op vragen over valutarisico

We geven u de antwoorden op de eerder op deze pagina gestelde vragen:

Antwoord 1
Als u verwacht dat de dollar daalt, dan kunt u maar beter beleggen in bedrijf 1 dat op de Nasdaq genoteerd staat. Het bedrijf heeft haar kosten in USD en haar omzet in Euro’s, waardoor de winst in USD zodanig fors stijgt dat een koersdaling van de USD meer dan terug wordt verdiend.

Bedrijf 2 dat op Euronext genoteerd staat zal ten onder gaan aan valutarisico. Uw in Euro genoteerde aandelen zullen niets meer waard zijn. Dit omdat het bedrijf haar kosten in Euro’s heeft, waardoor haar produkten voor de Amerikaanse consument niet eens meer te betalen zijn.

Antwoord 2
Het maakt voor uw koersresultaat in Euro’s hélemaal geen enkel verschil of u aandelen Unilever op Euronext aankoopt of op de Amerikaanse beurs. Bij een dalende dollar zal uw eventuele koerswinst op de Amerikaanse beurs hoger lijken, en zult u daar bij omrekening naar Euro’s een deel van moeten inleveren. Op Euronext wordt het effect van een dalende dollar ieder dag in de koers verwerkt. U merkt er dan niets van, maar het effect ís er wel.

Laat u deze antwoorden goed op u inwerken. Denk erover na.
Hebt u er een vraag over? Mail ons gerust.

Hoe gaan wij met valutarisico om?
Het probleem van veel beleggers is dat ze niet bewust met dit gegeven omgaan, terwijl niet alleen iedere bewuste belegger, maar zelfs iedere burger die bijvoorbeeld een pensioen opbouwt erdoor wordt beïnvloed.

Wij sturen u, zodra u onze klant wordt, gelijk een Bonus Rapport met daarin twee zaken die van cruciaal belang zijn voor iedere belegger. Of u nu klant wordt van MaandagTrader, WoensdagTrader of TopAandelen, maakt voor ons geen verschil.

In dit Bonus Rapport vertellen we u hoe u:

  1. ervoor kunt zorgen dat u per beursorder 5 tot zelfs 25 euro bespaart (afhankelijk van de bank of broker waar u nu zit). Op jaarbasis hebben we het dan al snel over honderden tot vaak zelfs duizenden euro’s.
  2. op een gemakkelijke en goedkope manier valutarisico kunt vermijden, of er in ieder geval bewust mee om kunt gaan.

Veel beleggers denken (bewust of onbewust) dat hun uiteindelijke rendement alleen wordt bepaald door koerswinst. FOUT!! Deze zaken zijn zó ongelofelijk belangrijk dat wij eigenlijk niet kunnen begrijpen dat wij de enige beleggingsservice zijn die haar klanten van deze informatie voorziet.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: