Business as usual

Afgelopen vrijdag schreef ik in dit artikel al waarom wij zo negatief zijn over de Euro en de Dollar. Ik vergat het Britse Pond te vermelden, want daar zijn we net zo negatief over. In de Duitse krant Frankfurter Allgemeine vond ik dit simpele tabelletje dat het allemaal prachtig samenvat.

In de middelste tabel ziet u de verwachte begrotingstekorten voor 2011 en 2012. Het laat zien dat zelfs in het vierde jaar na het uitbreken van de crisis ieder land nog steeds fors meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Onderaan die tabel kunt u zien dat de VS qua begrotingstekort op het niveau van Ierland en Griekenland zit.

Eigenlijk vind ik de Duitse cijfers nog het meest triest. Want die cijfers geven het beste aan dat politici het zelfs bij spectaculaire economische groei (= hogere belastinginkomsten) niet voor elkaar krijgen om een begrotingsoverschot te realiseren. Daar komt bij dat al deze cijfers uitgaan van een ‘business as usual’ scenario. Zodra het straks mis gaat in één van de PIIGS-landen, dan gaan de begrotingstekorten direct veel hoger uitvallen.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

De grote voorsprong van Zuid-Europa

Het is misschien een rare titel, maar mijn stelling is dat de Zuid-Europeanen een enorme economische en mentale voorsprong hebben op de Noord-Europeanen. Ik las deze week in de Financiële Telegraaf een column van Jaap van Duijn waarin een treffende vergelijking werd gemaakt die ik op basis van mijn persoonlijke ervaringen als inwoner van Italië alleen maar kan bevestigen.

Uiteraard gaat het met slecht met de overheidsfinanciën van alle Europese economieën en daarbij geldt dat het met de Zuid-Europese overheidsfinanciën een stuk slechter gaat dan met de Noord-Europese. Het verschil is alleen dat de invloed van grote begrotingstekorten en een hoge staatsschuld op het persoonlijke leven van de gemiddelde Nederlandse of Belgische burger veel groter is dan op dat van de gemiddelde Italiaan.

Noord-Europese burgers vertrouwen op de instellingen
De Noord-Europese verzorgingsstaat heeft er de afgelopen tientallen jaren toe geleid dat burgers voor hun pensioen veel meer afhankelijk zijn van overheid en pensioenfondsen. Burgers hebben tot 2008 geleerd dat overheid, verzekeraars, pensioenfondsen, centrale bankiers etc. allemaal betrouwbare instellingen zijn. En ondanks alles wat er sindsdien is gebeurd, heeft een groot deel van de Nederlandse en Belgische bevolking daar in principe nog steeds vertrouwen in. Raar.

Italianen zijn veel rijker dan men denkt
De Italiaan daarentegen weet al ongeveer 60 jaar lang dat hij vooral niet op de overheid of andere instellingen moet rekenen. Italianen hebben dus al heel lang geleden geleerd dat ze vooral zichzelf moeten zien te redden en dat ze geen hulp van derden moeten verwachten. Het gebrek aan vertrouwen in de overheid leidt er als eerste toe dat in Italië het zwarte circuit naar schatting 25% van de totale economie bedraagt. Veel mensen die officieel werkloos zijn, zijn dat niet echt omdat ze iets in het zwart doen. Voor mensen die daadwerkelijk werkloos zijn geldt dat de familie te hulp schiet.

Financieel én mentaal beter bestand tegen crisis
Daarnaast geldt dat de gemiddelde Italiaan veel rijker is dan de gemiddelde Noord-Europeaan zou denken. Huizen blijven generaties lang in de familie, terwijl de gemiddelde Italiaan veel minder geld leent dan de gemiddelde Nederlander of Belg. Het gemiddelde Italiaanse gezin had in 2007 een vermogen dat 8,6 keer zo groot is als het gezinsinkomen, terwijl dat bij Nederlanders gemiddeld 4,6 keer zo groot was.

De gemiddelde Italiaan is dan ook veel beter bestand tegen een economische crisis dan de gemiddelde Nederlander of Belg. Ten eerste financieel (zie hierboven) en ten tweede mentaal. Hij wéét dat hij op niemand moet rekenen, behalve op hemzelf en op de mensen in zijn naaste omgeving. Dat leidt ertoe dat de Italiaan zijn financiële leven compleet anders inricht dan de Nederlander of Belg.

Wij kunnen daar nog wat van leren
In Nederland en België kunnen wij daar als burgers nog wat van leren. We weten dat de overheidsfinanciën er slecht voor staan, dat banken en verzekeraars niet te vertrouwen zijn en dat je vooral niet op overheidsinstellingen moet vertrouwen (denk aan woekerpolissen, kredietcrisis, Citibank België, Fortis, Icesave, DSB, etc).

Ik heb voor mezelf al heel lang geleden besloten dat ik voor mijn financiële toekomst en voor mijn pensioen geen enkele euro verwacht of wil verwachten van welke instelling ook. Want welke gegronde reden heb ik om daarop te vertrouwen? Geen enkele. Ik zorg daarom voor mezelf. Dat leidt ook automatisch tot een heel andere, onafhankelijke, actiegerichte manier van denken. Mocht er dan toch ergens een uitkering vandaan komen als ik over 22 jaar de kaap van 65 rondt, dan moet ik op dat moment mijn ongelijk toegeven, maar heb ik wel een dubbele meevaller…

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Een unieke anti-inflatie strategie

We schreven in deze nieuwsbrief uitgebreid over valutarisico en over het wijd verspreide misverstand dat daarover bestaat. U kunt dat desgewenst allemaal nog een keer nalezen op deze website.

Er is echter nóg een wijd verspreid misverstand
De meeste mensen denken in termen van valutarisico aan andere valuta dan onze eigen Euro. Ze denken dat zolang je in Euro’s belegt of zolang je spaargeld in Euro’s aanhoudt, er geen sprake is van valutarisico. Zo gemakkelijk is het helaas niet. Mocht straks ook in Europa inflatie de kop opsteken, dan zal ook de Euro daaronder te lijden hebben.

Inflatie is ook valutarisico
Oké, zult u denken, dan blijven we voor onze vakantie binnen de EU. Of we gaan naar Engeland of de VS waar de problemen nog groter zijn. Dat kan allemaal, maar als in de EU straks inflatie de kop opsteekt, dan zult u dat in de supermarkt direct merken, en zal ook uw spaargeld in waarde verminderen. Het is dus zaak om ook voor wat betreft de Euro de vinger aan de pols te houden en waar nodig maatregelen te nemen om uw vermogen te beschermen.

Problemen stapelen zich op
De de groei van de Europese geldhoeveelheid (M3 money supply) blijft tot nu toe nog redelijk. Zoals u in de nieuwsbrieven al hebt kunnen lezen, stapelen de economische problemen zich op in het ene na het andere land. Begrotingstekorten zijn fors aan het oplopen, er is veel druk op overheden om extra te investeren. Daarvoor zal geld worden gecreëerd. Daar komt nog bij dat er een soort windstilte is voor wat betreft de enorme problemen in Centraal en Oost-Europa (waar diverse EU-banken grote risico’s lopen). We horen er even niets meer over, maar dat betekent niet dat het probleem is verdwenen.

Onorthodoxe maatregelen
Uiteraard gaan we u niet vertellen wat u moet doen, maar wij gaan toch redelijk onothodoxe maatregelen nemen. Voor ons spaargeld én voor het geld waarmee we beleggen. Natuurlijk kan je al je geld omzetten in goud, maar dat is ons iets te kort door de bocht.

We gaan er op een unieke, eenvoudige en vooral slimme manier voor zorgen dat onze koerswinsten straks niet door jaren van hoge inflatie zullen worden aangetast. Een anti-inflatie strategie dus, die perfect te integreren valt met WoensdagTrader, MaandagTrader en ook met TopAandelen. We zijn druk doende met een rapport en we verwachten dat we dit rond de 20e mei, gratis naar al onze abonnees gaan sturen. 

Was u al van plan om een keer abonnee te worden op een van onze services? Dan is nu een ideaal moment, want dan pakt u gelijk dit unieke rapport mee.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: