Dankzij Mark sterker uit de crisis?

Gisteren vertelde ik u in dit artikel over hoe Mark Rutte tijdens De Wereld Draait Door verklaarde dat hij zo’n spijt had van zijn gebroken verkiezingsbeloften.

En ik vertelde u waarom hij volgens mij glashard zat te liegen.

Als je echter iets verder kijkt, dan is de werkelijkheid nog veel triester dan wat ik u gisteren vertelde.
Want de hele discussie rond het lenen van geld aan Griekenland is een schijndiscussie.

Ruim een jaar geleden liet ik u in dit artikel zien dat slechts €27 miljard van de €254 miljard totale leningen aan Griekenland daadwerkelijk in de Griekse staatskas terecht is gekomen.

Grieks geld ging naar de banken
De andere €227 miljard werd direct doorgesluisd naar schuldeisers. En die schuldeisers waren vooral Europese banken.

Met ons belastinggeld zijn dus vooral de Europese banken (voorlopig) gered. Terwijl de gemiddelde Griek alleen maar dieper in het moeras werd gedrukt.

Minstens net zo triest is het feit dat Mark Rutte claimt dat Nederland dankzij deze regering sterker uit de crisis is gekomen.

Zeepbel op huizenmarkt
De werkelijkheid is dat de Nederlandse economie op dit moment profiteert van twee toevallige én twee kunstmatige, door de ECB gecreëerde voordelen. Zie dit artikel van begin deze maand.

En dat de zeepbel op de Nederlandse huizenmarkt nu weer volle bak wordt opgeblazen. Gaan we straks gegarandeerd weer voor boeten.

Pensioenen onder druk
De andere werkelijkheid beschreef ik in dit artikel. Door de historisch lage, zelfs negatieve rente is het voor pensioenfondsen en levensverzekeraars onmogelijk om de voor hen benodigde 7,5% jaarlijks rendement te behalen.

En dat gaat gegarandeerd leiden tot (verder) dalende pensioenen en dalende uitkeringen van levensverzekeraars.

Conclusie
Nederland heeft dankzij een paar tijdelijke voordelen nu economische groei. Maar staat er structureel véél zwakker voor dan vier jaar geleden.

Maar ik denk in dit geval dat Rutte niet eens zit te liegen. Want de gemiddelde politicus kijkt niet verder dan het BBP en het huidige werkloosheidscijfer.

De gemiddelde politicus heeft het economische verstand van een

.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Een vicieuze cirkel die niet te doorbreken is

Deze week ontving ik een vraag van een lezer. “Als Bernanke gewoon alle Amerikaanse staatsobligaties opkoopt, dan zal de rente eeuwig laag blijven en zullen we met onze obligatiestrategie niets verdienen. Dat terwijl u stelt dat de rente op Amerikaanse obligaties de komende jaren fors zal stijgen en we daarom een enorm rendement zullen behalen. Wat klopt er niet in dit verhaal?”

De Amerikaanse overheid gaat rustig door met véél meer geld uitgeven dan er in de staatskas binnenkomt en komt daar voorlopig inderdaad mee weg. Deels omdat de financiële markten zich hebben gericht op de eurocrisis, deels omdat Bernanke voor een fors bedrag aan obligaties heeft opgekocht.

Stijgende rente zou een ramp zijn voor begroting
Omdat de Amerikaanse staatsschuld met meer dan $1.000 miljard per jaar stijgt, moeten er ook ieder jaar meer beleggers gevonden worden die middels staatsobligaties geld aan de Amerikaanse overheid willen lenen. Dat terwijl de staatsschuld inmiddels zodanig hard is opgelopen, dat stijgende rentekosten een ramp zouden zijn voor de Amerikaanse begroting.

Daarom doen Bernanke en Geithner er alles aan om die rente laag te houden. Deels door de publieke aandacht zoveel mogelijk af te leiden richting eurocrisis, terrorisme, Iran etc. En deels door het creëren van kunstmatige vraag. De Fed print geld en koopt staatsobligaties. En dat kunnen ze in principe onbeperkt doen.

Zo ziet die vicieuze cirkel eruit
Hoe meer geld de Fed echter print, hoe harder straks de inflatie zal stijgen. Hoe angstiger bestaande obligatiebeleggers worden, dus hoe groter de kans dat ze gaan verkopen. En hoe groter de druk op Bernanke om inflatie te bestrijden door verhoging van de rente.

Door dat alles daalt de vraag naar Amerikaanse obligaties, waardoor Bernanke nóg meer obligaties moet opkopen, nóg meer geld moet printen, nóg meer inflatie veroorzaakt en daarmee nóg meer angst onder obligatiebeleggers veroorzaakt. En zie daar de vicieuze cirkel waar Geithner en Bernanke zich in hebben gemanouvreerd.

Manipulatie maakt het probleem alleen maar groter
NIEMAND komt weg met teveel schulden maken, vrolijk doorgaan met teveel geld uitgeven en vervolgens allerlei trucs uithalen om het probleem ‘op te lossen’.

Hoe langer je de zaken manipuleert, hoe groter de bubbel en hoe harder die bubbel barst. Met onze obligatiestrategie gaan we keihard profiteren van het barsten van de enorme bubbel die de Amerikaanse obligatiemarkt is geworden en gaan we enorme winsten maken.
Klikt u hier als u daarvan mee wilt profiteren.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Helaas ben ik het eens met uw analyse…

Deze week ontving ik een mail van een lezer die ons rapport “De Amerikaanse obligatiemarkt staat op springen!” had besteld. Nadat hij het rapport had gelezen, kwam hij tot de conclusie dat hij het helaas eens was met onze analyse. En dat ook hij op het uiteenspatten van deze zeepbel ging inspelen.

Wij zijn het volledig met deze trouwe lezer eens. HELAAS contstateren we dat de Amerikaanse obligatiemarkt een zeepbel is die uiteen gaat spatten. HELAAS constateren we dat onze politici en centrale bankiers er een ongekende puinhoop van maken. Uiteraard belet ons dat als beleggers niet om er keihard van te profiteren. Want als je doet wat overheden graag van je zouden willen, dan ben je als spaarder/belegger de klos.

Overheden willen onder meer graag dat je

  • je geld aan hen uitleent door in staatsobligaties te beleggen, zodat zij nóg meer geld kunnen spenderen.
  • je geld niet in goud en zilver omzet, maar dat je het op een spaarrekening bij een ‘too big to fail’ grootbank zet waarop je vervolgens een negatieve reële rente ontvangt.
  • zoveel mogelijk consumeert en dat je daar desnoods geld voor leent, zodat zij zichzelf met ‘economische groei’ op de borst kunnen kloppen.

Ze doen werkelijk ALLES fout
Alleen geldt dat het juist door het dramatische beleid van politici en centrale bankiers verstandig is om het omgekeerde moeten doen van wat zij willen. Ze doen namelijk ALLES fout en maken de situatie alleen maar erger.

De reden dat ze alles fout doen is simpel. Ze hebben geen enkele zin om het probleem daadwerkelijk aan te pakken. Want als je nu doet wat nodig is om weer een structureel gezonde economie te krijgen, dan gaan er onvermijdelijk harde klappen vallen en gaan we een paar economisch zware jaren tegemoet. En dat zou uiteraard grote gevolgen hebben voor de carrières van de heren politici.

De vraag die mij bezighoudt is: doen ze alles fout omdat ze zo ontzettend dom zijn, of is het omdat de lange termijn gezondheid van de economie ze gewoon niet interesseert?

Problemen voor je uit schuiven
Onze politici en centrale bankiers doen er alles aan om die overmijdelijke recessie te voorkomen. Alle kunstgrepen worden uit de kast gehaald om de problemen zover mogelijk vooruit te schuiven. En als je een probleem voor je uit schuift, dan wordt het niet kleiner en wél groter. Met als gevolg straks een verdwijnende middenklasse, (hyper)inflatie en armoede. De gewone, onwetende burger zal straks helaas de dupe zijn…

Wereldkampioen geld verspillen
De Verenigde Staten zijn wereldkampioen. Obama en zijn maatje Geithner geven iedereen de schuld, behalve zichzelf. Zij beheren de staatskas, en geven ieder jaar 65% meer geld uit dan er in die staatskas binnenkomt. Het moment dat niemand meer geld aan de VS wil lenen komt rap naderbij. Zodra dat moment aanbreekt, zullen de gevolgen enorm zijn en zeker ook in Europa voelbaar zijn.

HELAAS is dat de situatie zoals die is. Maar GELUKKIG weten wij hoe we daar enorm aan zullen verdienen. Wilt u ook van deze unieke situatie te profiteren? Klikt u dan hier om het unieke obligatierapport snel te bestellen.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Hoe haal je het in je hoofd?

Afgelopen week presenteerde Barack Obama zijn begroting voor 2010 en 2011. Bij de presentatie vertelde hij dat de Amerikaanse regering vanaf nu op de centen gaat letten, om vervolgens met droge ogen aan te kondigen dat de VS dit jaar een begrotingstekort van $1600 miljard zal hebben. Ofwel, ongeveer 12% van het Bruto Binnenlands Produkt.

Het is trouwens grappig en triest tegelijk dat landen het een “begrotingstekort” noemen en dat ze het uitdrukken als een percentage van het BBP. Door beide zaken te combineren lijkt het allemaal veel minder triest dan het werkelijk is. In Europa bijvoorbeeld is het nu de doelstelling dat het begrotingstekort in 2012 of 2013 weer onder de 3% komt. Alleen al het formuleren van die doelstelling zorgt ervoor dat het onwetende publiek denkt dat alles dan weer in orde is, terwijl ook dán nog steeds veel meer geld wordt uitgegeven dan er in de staatskas binnenkomt.

Geniale oplossingen
Even terug naar Obama. Als we even alle mooie woorden weglaten, dan kondigt hij gewoon aan dat de VS in 2010 naar verwachting in totaal $2200 miljard aan belastinginkomsten zal hebben, en dat ze $3800 miljard zullen gaan uitgeven. Obama zou dus ook kunnen zeggen: “we geven dit jaar 73% meer geld uit dan er binnen komt”. Volgend jaar zal alles nog veel beter zijn, want dan geeft de Amerikaanse overheid slechts 59% meer uit dan er binnenkomt.

Het mooie (en ook gevaarlijke) is bij Obama dat als je naar hem luistert en je kijkt niet kritisch naar de cijfers, hij zo een prachtig verhaal houdt en een zodanig verantwoordelijk gezicht opzet, dat je bijna geneigd bent om hem te vragen of hij ook het financiële beheer over Nederland en België voor zijn rekening zou willen nemen.

Obama begon zijn persverklaring met forse kritiek op Bush, die de afgelopen acht jaar bakken met geld heeft uitgegeven. Ieder normaal denkend mens weet dat als je jarenlang teveel geld spendeert, er maar één oplossing is om het weer recht te trekken. Rigoureus snijden in de kosten en zorgen dat er vanaf vandaag minder geld uitgaat dan er binnenkomt. Dat is bij gewone mensen en gezinnen zo, bij bedrijven en óók bij overheidsfinanciën.
Obama heeft een andere, geniale oplossing. Nog veel méér geld uitgeven.
Hoe haalt zo’n man zoiets in zijn hoofd?

Hoe zit dat eigenlijk in Nederland?
Ik heb ook even de Nederlandse begroting opgezocht. Op prinsjesdag 2007 schatte Wouter Bos dat de Nederlandse staat in 2010 voor ongeveer $244 miljard aan belastinginkomsten zou hebben, en dat er in totaal $239 miljard zou worden uitgegeven.

De crisis kwam ertussen. Twee jaar later, op prinsjesdag 2009 schat Wouter Bos dat de belastinginkomsten in 2010 maar liefst €4 miljard minder zullen zijn. Een normaal mens zou direct denken: “oké, als je dan gewoon de eerder geplande €239 miljard uitgeeft, dan is er niets aan de hand”. De Nederlandse regering heeft “als gevolg van de crisis” besloten dat de overheid haar financiën niet meer op orde hoeft te hebben en geeft dit jaar doodleuk €272 miljard uit.

De politici zeggen: “we hebben door de crisis een jaartje met een begrotingstekort dat 6,3% van het BBP bedraagt”.
Ik zeg: “ze geven 13,3% meer geld uit dan er binnenkomt”.
Klinkt toch heel anders…

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: