Doordrenkt van falend toezicht

We weten intussen allemaal wat er in de afgelopen decennia in de financiële wereld fout is gelopen. Banken hebben zich verrijkt aan burgers, terwijl financiële toezichthouders zaten te slapen.

Aandelenlease, 7 miljoen(!) woekerpolissen, DSB, Icesave en systeembanken die naar het casino gingen om daar zwaar te gokken met het door brave spaarders verstrekte geld. Want de overheid zou toch wel te hulp schieten als het mis ging. En de duizenden mensen die in het financiële toezicht werkzaam waren, zaten allemaal te slapen in hun kantoorgebouwen.

SNS Reaal en vele anderen
Sinds vorige week kunnen we SNS Reaal aan deze trieste lijst toevoegen. Falend toezicht kost de belastingbetaler nóg eens minimaal €3,7 miljard.

Falend toezicht blijkt echter niet alleen in de financiële wereld voor te komen. Ik ben deze week even op internet gaan zoeken en binnen 20 minuten vond ik de volgende lijst met berichten:

  • (11-01-13) NMa faalt bij toezicht ziekenhuisfusies
  • (14-12-12) Toezicht onderwijs faalt
  • (14-01-13) Het toezicht op woningcorporaties faalt
  • (15-06-10) Toezicht inspectie op psychiaters faalt
  • (10-12-12) Asbesttoezicht faalt bij Raad voor Accreditatie
  • (24-01-13) Toezicht gemeente op Herelseheide faalt
  • (05-11-12) Toezicht Justitie op bedrijven faalt
  • (06-09-11) Toezicht op bijwerkingen medicijnen faalt
  • (12-10-09) Toezicht faalt bij situatie DSB
  • (03-09-12) Financieel toezicht op het onderwijs faalt
  • (21-12-12) Lagere straf Chemie Pack door falen toezicht
  • (10-04-12) Toezicht op therapeuten als Keith Bakker faalt
  • (29-03-11) Toezicht op arbeidsvoorwaarden multinationals faalt
  • (03-12-12) Amarantis toont falen toezicht
  • (27-01-10) Toezicht faalde bij Q-koorts
  • (18-07-12) Toezicht Rotterdamse chemiebedrijven faalt
  • (19-11-12) Inspectie faalt bij behandeling klachten over medische fouten
  • (08-11-12) Inspectie ouderenzorg faalt
  • (04-12-09) Toezicht gehandicaptenzorg faalt
  • (08-10-12) Toezicht jeugdzorg faalde
  • (25-02-11) Zeeland faalde bij toezicht dioxine-uitstoot
  • (04-08-12) Toezicht zware chemie faalt wéér
  • (20-12-10) Toezicht crèches faalt

Vals gevoel van veiligheid
Voor wat betreft de financiële wereld had ik al een gefundeerde mening. Want het is voor mij klip en klaar bewezen dat de burger door het zogenaamde toezicht niet meer dan een vals gevoel van veiligheid krijgt.

Als dát alles is wat je met toezicht bereikt, dan kan je beter geen toezicht hebben. Want dan verspil je daar geen bakken met belastinggeld aan en weet je als burger in ieder geval dat je zélf moet nadenken en dat je scherp moet zijn.

Toezicht op het toezicht
Als ik de lijst hierboven bekijk, dan lijkt mij dat we voor tal van andere vakgebieden zo ongeveer dezelfde conclusie kunnen trekken. Dat de Nederlandse samenleving doordrenkt is van het toezicht. Toezicht dat in veel gevallen faalt. Maar dat de Nederlandse belastingbetaler wél bakken met geld kost.

De oplossing die Minister van Financiën Dijsselbloem gisteren voorstelde was typisch voor een politicus. Hij wil de huidige toezichthouder (DNB) onder toezicht plaatsen. Nóg meer mensen met toezichtbaantjes in kantoorgebouwen. Wat allemaal nóg meer geld kost. Met als resultaat nóg meer falend toezicht.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Even iets rechtzetten

Ik ontving naar aanleiding van dit filmpje een mail van een in Spanje wonende Nederlander. Hij vertelde me dat we enigszins op het verkeerde been zijn gezet door de reportage van Een Vandaag.

Daarin werd de indruk gewekt dat Spaanse banken als reactie op de crisis het geld van onwetende burgers voor langere tijd hebben vastgezet.

Het blijkt echter dat Spaanse banken reeds de afgelopen tien jaar massaal ‘preferentes’ hebben verkocht aan vooral de kleine man. ‘Preferentes’ zijn een soort obligatielening met een lange looptijd.

Vooral de Spaanse Cajas hebben die dingen aan de eenvoudige, onwetende burger gesleten. Aan de sukkelaar die nog vertrouwen had in zijn bankier en zich tegelijk blind staarde op de hogere rente. Nu blijken die ‘preferentes’ echter fors in waarde gedaald, precies op het moment dat veel mensen als gevolg van de crisis geld nodig hebben.

Het is dus eigenlijk niets meer dan een simpel gevalletje van (legale) oplichting, zoals we vooral in Nederland al kennen van Icesave, DSB Bank, Legiolease, woekerpolissen…

Mijn waarschuwing in het artikel was dat je er als burger op voorbereid moet zijn dat banken rare dingen gaan doen als het water ze tot de lippen komt. Die waarschuwing blijft absoluut gelden…

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Een schitterend excuus

In onder meer Amsterdam staan hele gebouwen vol met mensen die op kosten van de belastingbetaler hun werk moeten doen. Dat werk is om in het belang van de belastingbetaler te controleren of het wel goed gaat met alle in Nederland actieve financiële instellingen, en of financiële producten wel in het belang van de consument zijn.

Heerlijk om er te werken
De DNB is de meest heerlijke instelling om te werken. Nergens verantwoordelijk voor. Naar eigen zeggen ontdékken ze altijd wel dat er iets mis is bij een bank, maar kunnen ze daarover niets zeggen omdat ze anders paniek veroorzaken bij het grote publiek.

Een schitterend excuus, want iemand als DNB president Wellink kan op die manier altijd met zijn “zorgelijke, intelligente” blik in de camera kijken en aan het publiek vertellen dat hij nu eenmaal met dat “helse” dilemma te maken heeft.

Opheffen
Wat Wellink eigenlijk zegt is dat ze die tent net zo goed kunnen opheffen. Als je niet kunt voorkomen dat banken failliet gaan én je waarschuwt de belastingbetaler niet over grote problemen die hem mogelijk treffen, waarvoor hébben we dan al die gebouwen met al die mensen erin? Wellink zegt tussen de regels door dan ook dat ze zijn eigen DNB net zo goed kunnen opheffen. Want als je de belastingbetaler tóch nooit op tijd waarschuwt, waarom zou je dan nog net doen alsof je van alles aan het controleren bent?

De trieste balans
Het is dan ook ongekend triest als je het slagveld over de afgelopen 20 jaar overschouwt. In Nederland zijn in die periode 7 miljoen woekerpolissen verkocht en 800.000 aandelenlease producten. Er zijn daarnaast verschillende instellingen (DSB, Van der Hoop, Afab?) failliet gegaan, terwijl Fortis en de ING door de staat overeind gehouden moeten worden. Heb je in zo’n gebouw vol met ambtenaren toch 20 jaar lang gezellig liggen slapen, iedere werkdag van 9 tot 4 uur…

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: