Bananenrepubliek

In Nederland zitten bij een toezichthouder als de centrale bank 1700 mensen stelselmatig te slapen. ABN-Amro, Fortis, Scheringa, SNS, IJsland. Ze werden pas wakker toen het kwaad al was geschied.

Maar eigenlijk is het nu niet eens meer zó erg. Als burgers/beleggers weten we sinds 2008 dat er geen fatsoenlijk toezicht is. We weten nu dat we zélf scherp moeten zijn.

En hoewel ze daar stelselmatig zitten te slapen, lijkt het me in ieder geval geen corrupte bende.

In de VS is het anders. Daar ligt het toezicht in handen van de zakenbanken. Het meest schrijnende voorbeeld daarvan was de benoeming van Goldman Sachs topman Hank Paulson tot Minister van Financien in 2006. Door George W.

Gisteren bleek nog maar eens dat er in de VS niets is veranderd.

De CTFC is het orgaan dat toezicht moet houden op de Amerikaanse grondstoffenbeurs Comex.

JP Morgan is die bank die met afstand het meest in verband wordt gebracht met manipulatie van vooral de zilver- en goudmarkt. En die in totaal maar liefst $25 miljard heeft betaald om aan vervolging voor diverse illegale praktijken te ontsnappen.

Blythe Masters is het hoofd van de grondstoffendivisie van JP Morgan. Is dus onderdeel van deze criminele bende.

Deze Blythe Masters wordt nu lid van de CTFC. Gaat dus van baan veranderen, voor de overheid werken. In haar nieuwe baan gaat ze toezicht houden op onder meer…JP Morgan.

VS = Bananenrepubliek.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Doordrenkt van falend toezicht

We weten intussen allemaal wat er in de afgelopen decennia in de financiële wereld fout is gelopen. Banken hebben zich verrijkt aan burgers, terwijl financiële toezichthouders zaten te slapen.

Aandelenlease, 7 miljoen(!) woekerpolissen, DSB, Icesave en systeembanken die naar het casino gingen om daar zwaar te gokken met het door brave spaarders verstrekte geld. Want de overheid zou toch wel te hulp schieten als het mis ging. En de duizenden mensen die in het financiële toezicht werkzaam waren, zaten allemaal te slapen in hun kantoorgebouwen.

SNS Reaal en vele anderen
Sinds vorige week kunnen we SNS Reaal aan deze trieste lijst toevoegen. Falend toezicht kost de belastingbetaler nóg eens minimaal €3,7 miljard.

Falend toezicht blijkt echter niet alleen in de financiële wereld voor te komen. Ik ben deze week even op internet gaan zoeken en binnen 20 minuten vond ik de volgende lijst met berichten:

  • (11-01-13) NMa faalt bij toezicht ziekenhuisfusies
  • (14-12-12) Toezicht onderwijs faalt
  • (14-01-13) Het toezicht op woningcorporaties faalt
  • (15-06-10) Toezicht inspectie op psychiaters faalt
  • (10-12-12) Asbesttoezicht faalt bij Raad voor Accreditatie
  • (24-01-13) Toezicht gemeente op Herelseheide faalt
  • (05-11-12) Toezicht Justitie op bedrijven faalt
  • (06-09-11) Toezicht op bijwerkingen medicijnen faalt
  • (12-10-09) Toezicht faalt bij situatie DSB
  • (03-09-12) Financieel toezicht op het onderwijs faalt
  • (21-12-12) Lagere straf Chemie Pack door falen toezicht
  • (10-04-12) Toezicht op therapeuten als Keith Bakker faalt
  • (29-03-11) Toezicht op arbeidsvoorwaarden multinationals faalt
  • (03-12-12) Amarantis toont falen toezicht
  • (27-01-10) Toezicht faalde bij Q-koorts
  • (18-07-12) Toezicht Rotterdamse chemiebedrijven faalt
  • (19-11-12) Inspectie faalt bij behandeling klachten over medische fouten
  • (08-11-12) Inspectie ouderenzorg faalt
  • (04-12-09) Toezicht gehandicaptenzorg faalt
  • (08-10-12) Toezicht jeugdzorg faalde
  • (25-02-11) Zeeland faalde bij toezicht dioxine-uitstoot
  • (04-08-12) Toezicht zware chemie faalt wéér
  • (20-12-10) Toezicht crèches faalt

Vals gevoel van veiligheid
Voor wat betreft de financiële wereld had ik al een gefundeerde mening. Want het is voor mij klip en klaar bewezen dat de burger door het zogenaamde toezicht niet meer dan een vals gevoel van veiligheid krijgt.

Als dát alles is wat je met toezicht bereikt, dan kan je beter geen toezicht hebben. Want dan verspil je daar geen bakken met belastinggeld aan en weet je als burger in ieder geval dat je zélf moet nadenken en dat je scherp moet zijn.

Toezicht op het toezicht
Als ik de lijst hierboven bekijk, dan lijkt mij dat we voor tal van andere vakgebieden zo ongeveer dezelfde conclusie kunnen trekken. Dat de Nederlandse samenleving doordrenkt is van het toezicht. Toezicht dat in veel gevallen faalt. Maar dat de Nederlandse belastingbetaler wél bakken met geld kost.

De oplossing die Minister van Financiën Dijsselbloem gisteren voorstelde was typisch voor een politicus. Hij wil de huidige toezichthouder (DNB) onder toezicht plaatsen. Nóg meer mensen met toezichtbaantjes in kantoorgebouwen. Wat allemaal nóg meer geld kost. Met als resultaat nóg meer falend toezicht.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Even iets rechtzetten

Ik ontving naar aanleiding van dit filmpje een mail van een in Spanje wonende Nederlander. Hij vertelde me dat we enigszins op het verkeerde been zijn gezet door de reportage van Een Vandaag.

Daarin werd de indruk gewekt dat Spaanse banken als reactie op de crisis het geld van onwetende burgers voor langere tijd hebben vastgezet.

Het blijkt echter dat Spaanse banken reeds de afgelopen tien jaar massaal ‘preferentes’ hebben verkocht aan vooral de kleine man. ‘Preferentes’ zijn een soort obligatielening met een lange looptijd.

Vooral de Spaanse Cajas hebben die dingen aan de eenvoudige, onwetende burger gesleten. Aan de sukkelaar die nog vertrouwen had in zijn bankier en zich tegelijk blind staarde op de hogere rente. Nu blijken die ‘preferentes’ echter fors in waarde gedaald, precies op het moment dat veel mensen als gevolg van de crisis geld nodig hebben.

Het is dus eigenlijk niets meer dan een simpel gevalletje van (legale) oplichting, zoals we vooral in Nederland al kennen van Icesave, DSB Bank, Legiolease, woekerpolissen…

Mijn waarschuwing in het artikel was dat je er als burger op voorbereid moet zijn dat banken rare dingen gaan doen als het water ze tot de lippen komt. Die waarschuwing blijft absoluut gelden…

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: