Stagflatie

Voor onze Tweet van de week rubriek kies ik één van de in mijn ogen belangrijkste tweets die ik in de dagen voordien op mijn twitter-account plaatste, en bespreek die met u.

Hieronder de tweet van deze week.

In Groot-Brittannië is de economische groei afgevlakt naar 1,7%. Maar tegelijk is de inflatie gestegen naar 2,9%.

Dat betekent dat de BoE de rente moet verhogen om inflatie 1) niet verder te laten stijgen, en 2) weer terug onder 2% te duwen.

Een renteverhoging tijdens dalende economische groei resulteert vrijwel zeker in recessie. Dat in een economie die overloopt van de schulden.

Niets doen resulteert vrijwel zeker in verder stijgende inflatie.

De Britse economie staat aan de rand van stagflatie. Een stagnerende economie in combinatie met stijgende inflatie. Een rampscenario, waarbij een centrale bank voor wat betreft de korte termijn voor een onmogelijke keuze staat.

Ook wij zijn op weg naar stagflatie
Dit is belangrijk omdat dit ook bij ons gemakkelijk kan gebeuren. De economie groeit nu fors, en we zien de roep om loonstijgingen steeds luider worden.

Dat gaat leiden tot stijgende inflatie. Stijgende inflatie leidt tot stijgende rente op de obligatiemarkten (en dus ook op de staatsschuld, hypotheekmarkt etc.). Stijgende rente leidt tot een stagnerende economie.

Het risico op stagflatie leek tot nu toe slechts theoretisch. Dat is het niet langer.

Hoe de koopkracht van je spaargeld beschermen
Wat moet je bezitten om tijdens stijgende inflatie of stagflatie de koopkracht van je spaargeld te beschermen?
Fysiek goud en zilver.

 

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Weergaloze redeneringen van politici

Een tijd geleden zat ik een actualiteitenprogramma te kijken dat Navo opperhoofd Jaap de Hoop Scheffer volgde in zijn laatste weken als Secretaris-Generaal. Ze gingen onder meer naar Afghanistan en toen de verslaggever hem vroeg of het nu wel zo verstandig is om daar militair aanwezig te zijn, redeneerde onze Jaap als volgt: “Het móet wel verstandig zijn om in Afghanistan te zitten, want het zou een ramp zijn als alle gebrachte offers voor niets zouden blijken te zijn”.

De verslaggever was tevreden met Jaap’s antwoord, waarin hij op weergaloze wijze een totale onzin redenering gaf. Ik bleef verbijsterd achter bij mijn tv.

Britse logica
Ik moest hier vanmiddag aan denken toen ik het persbericht las waarin bekend werd dat de Britse economie hopeloos presteert. Nadat duidelijk is gebleken dat het spenderen van enorme sommen van overheidsgeld geen enkel resultaat heeft gehad, redeneerde minster van Financiën Allistair Darling als volgt: “We zitten in de ergste financiële crisis van de afgelopen 60 jaar. Dat is meer dan ooit reden om door te gaan met de acties die de regering tot nu toe heeft ondernomen. Daarmee nu stoppen zou gekkenwerk zijn”.

Vrij vertaald: we zaten al dik in de schulden, hebben vervolgens het afgelopen jaar ongelofelijk veel geld verspild. Het heeft niet geholpen, maar het zou gekkenwerk zijn om daarmee nu te stoppen. Weergaloos…

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: