Zijn bedrijven die dividend uitkeren betrouwbaarder?

Twee weken geleden schreef ik in deze nieuwsbrief een artikel waarin ik u vertelde waarom het ontvangen van dividend voor ons beleggers een direct financieel nadeel met zich meebrengt (klikt u hier als u het nog een keer te lezen). Deze week ga ik hier nog even verder op in. We lezen namelijk vaak in artikels en onderzoeken dat aandelen van bedrijven die dividend uitkeren gemiddeld beter presteren dan aandelen van bedrijven die dit niet doen. En dat dit is omdat het moeten uitkeren van dividend ertoe leidt dat directies van bedrijven op een meer verantwoorde manier met geld omgaan en dus betrouwbaarder zijn. Punt is alleen dat ik niet veel op heb met dit soort onderzoeken.

Een manke vergelijking
Ik heb namelijk sterk het vermoeden dat in dit soort onderzoeken vergelijkingen worden gedaan die compleet mank gaan. Want in de categorie bedrijven die geen dividend uitkeren zitten zéér waarschijnlijk ook alle bedrijven die verlies lijden. Bedrijven dus, waarvan je zowiezo de aandelen al moet vermijden. Ik heb in ieder geval nog nooit iemand een vergelijking zien maken tussen structureel winstgevende bedrijven die dividend uitkeren en structureel winstgevende bedrijven die dat niet doen.

Een ‘betrouwbaar’, structureel winstgevend bedrijf
Verder wil ik u graag even een voorbeeld geven van een betrouwbaar, structureel winstgevend bedrijf dat altijd dividend uitkeert. Unilever. Een perfecte koopkandidaat volgens dit soort onderzoeken en vergelijkingen. Behalve als je naar de balans van Unilever kijkt. Tegenover 10,8 miljard aan geld in kas, staan 11,6 miljard aan kortlopende schulden. Als ze al die schulden vandaag zouden moeten aflossen, dan zou Unilever bijna een miljard tekort komen. Het eigen vermogen is 12 miljard, maar daarvan bestaat 17 miljard uit goodwill en immateriële activa, ofwel bezittingen die je niet aan kunt raken.

De blauwe ogen van de CFO
Zaken die je dus niet kunt aanraken en waarbij we de Unilever CFO maar op z’n blauwe ogen moeten geloven dat die waarde reëel is. Het tastbare eigen vermogen van Unilever is dan ook 5 miljard negatief. Op het eerste gezicht een zeer betrouwbaar bedrijf. Altijd winst, altijd dividend. Totdat je eens goed naar de balans kijkt. Unilever zal best nog heel wat jaren winst maken en dividend uitkeren. Het zal ook best zo zijn dat die $17 miljard immateriële activa daadwerkelijke waarde vertegenwoordigt. Ik wil het allemaal graag geloven, maar ík neem geen risico en ga liever uit van tastbare waarde. Er zijn in het verleden al genoeg “betrouwbare bedrijven” met veel immateriële activa onderuit gegaan. Ik koop daarom liever een aandeel van een structureel winstgevend bedrijf met een sterke liquiditeitspositie én een sterk tastbaar eigen vermogen.

Als ik CEO van Unilever was…
… dan zou ik direct stoppen met dividend uitkeren, schulden aflossen en ervoor zorgen dat het tastbare eigen vermogen fors positief wordt.
Als je als belegger wilt weten of de directie van een bedrijf goed met geld omgaat, dan moet je niet kijken of ze dividend uitkeren. Je moet kijken of ze geld in kas hebben, of ze relatief weinig schulden hebben en of het tastbare eigen vermogen hoog is. Als dát zo is, dan weet je dat de directie tot nu toe altijd verstandig met geld is omgesprongen en is het zéér waarschijnlijk dat ze dit blijft doen.  Als ze dan daarnaast dividend uitkeren en u voelt zich daar prettig bij, dan is dat mooi meegenomen én hebt u meer zekerheid dat er ook in de toekomst ieder jaar dividend wordt uitgekeerd.

Hebt u ons gratis rapport al opgevraagd, waarin we u vertellen welke zaken wij het belangrijkste vinden bij het selecteren van aandelen?
Vraagt u het rapport rechtsboven op deze pagina alsnog aan.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Marktvisie

(door Tom Lassing)
Veel van mijn collega’s verklaren geen aandelen meer te hebben of nu niet te willen kopen. Ik waardeer mijn collega’s, maar ik ben het niet altijd zomaar met ze eens. Waarom dat zo is? Kijk bijvoorbeeld naar Warren Buffett. Ziet u hem zijn aandelen verkopen? Ziet u hem uit de banken en verzekeringswereld vertrekken? Wat doet Warren Buffett met zijn cash geld?
Warren Buffett is zijn cash geld JUIST NU aan het omzetten in aandelen!

Vooral géén cash
Hij is in deze markt koper van aandelen van winstgevende bedrijven. Hij wil geen cash om redenen waar ik alleen maar naar kan gissen. Ik wil echter ook geen cash en mijn reden hoef ik niet naar te gissen.
Ik schreef daar vorige week en al vaker de laatste maanden over.
Warren Buffett kijkt niet naar de beurs om te bezien of hij in aandelen wil zitten. Hij koopt immers geen aandelen, hij koopt belangen in winstgevende bedrijven. De beurskoers doet hem weinig.

Particuliere beleggers zijn anders. Die gokken op de beurs en vaak vooral in niet winstgevende beursgenoteerde bedrijven. Dan moet je je zeker zorgen over je aandelen gaan maken. Wie echter consequent aandelen van winstgevende bedrijven koopt, die kan iedere beursstorm uitzitten.

Ga daarom voor kwaliteitsbeleggingen in 2010
De trends zijn duidelijk, de richting waar het kapitaal naar toe stroomt is dat ook. De vraag is slechts of u als belegger meedoet, of dat u liever in Amsterdam en Brussel blijft aanrommelen. Wij trekken de wijde wereld in en beleggen alleen in kwaliteit!
Neem nu een abonnement op: www.beursaccent.nl!

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Beurs gaat ook wel eens omlaag

(Bijdrage van Tom Lassing)
Het lijkt beleggers soms wel eens te verrassen dat de beurs ook lager kan. Er zijn beleggers die serieus denken dat ze iedere daling kunnen voorkomen en zodra de beurs dan ook een paar punten verliest, stappen ze al uit met hun winstgevende posities. Wat op verlies staat, dat blijft in bezit, immers niemand is ooit armer geworden van winst nemen, heet het dan.
Helaas echter is die opstelling toch een recept voor een financiële ramp.

Eerst besluiten waaraan een aandeel moet voldoen
In feite is een belegger die zo werkt aan het gokken. Dat wat goed loopt wordt vroeg verkocht en wat op verlies staat krijgt de tijd en kans om een enorm verlies te worden. Er is een alternatief op die werkwijze. Dat alternatief is om allereerst een besluit te nemen over waaraan een aandeel moet voldoen voordat je het koopt. Ik ben daar met mijn eigen (
BeursAccent) portefeuille helder over. Alleen aandelen van winstgevende bedrijven mogen gekocht worden.

Minder afhankelijk
Dat sluit al veel bedrijven uit. Door alleen te beleggen in aandelen van winstgevende bedrijven maak ik me minder afhankelijk van wat de beurs vandaag en morgen doet. Winstgevende bedrijven (met een positieve kasstroom) worden iedere dag intrinsiek meer waard. Wat de beurskoers dus vandaag en morgen doet, dat doet er weinig toe. Als ik zo’n aandeel over een jaar of misschien twee jaar bezie, wordt het intrinsiek steeds meer waard en op de lange termijn bezien is het zo dat die waarde uiteindelijk ook op de beurs in de koers tot uitdrukking komt.

Geduld, rust en minder kosten
Als ik dus maar genoeg geduld heb om dat moment af te wachten, dan kan ik haast niet verliezen. Soms komt het gelijk al met een paar maanden, maar de eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik ook al wel eens meer dan 10 jaar heb moeten wachten. Ik heb dat geduld, want uiteindelijk was óók dat een prima belegging. Veel meer rust in de portefeuille houdt in dat ik minder hectisch op zoek moet naar nieuwe informatie, terwijl ik ook minder kosten maak.

Iedere keer visie aanpassen is dodelijk vermoeiend
De beurzen dalen nu weer. Het hoort bij het spel op de beurs. Is dat verlies? We gaan simpelweg een paar dagen of weken terug in de tijd, meer niet. Wie dan direct verkoopt doet het goed, maar wordt die stap niet duur betaald als te laat in de stijging weer wordt ingestapt… of zelfs het instappen straks helemaal achterwege blijft? Op iedere beweging van de beurs een visie moeten aanpassen is zeer vermoeiend en schreeuwt gewoon om een paar verkeerde inschattingen. Naar mijn idee zijn die duurder dan een stukje verlies moeten wegbijten en even wachten op het herstel. Of dat nu een enorme daling is zoals in 2008, of een daling van een paar punten zoals we de laatste maanden steeds zagen.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Een prachtige kans, maar niet voor iedereen.

(Bijdrage van Tom Lassing)
China heeft 87% van de wereldmarkt, maar wil de wereld die producten niet meer leveren. Ze hebben het namelijk door de groei in China nu zelf veel te hard nodig. Buiten China hebben we dus een probleem, want de metalen waar het om gaat zijn maar niet zo maar beschikbaar. We hebben ze echter wel nodig. We gebruiken ze voor batterijen, filters, LED verlichting, spaarlampen, windmolens en ga zo maar door. Al onze duurzame doelen komen in het gedrang als China die metalen niet meer wil of kan leveren.
Dertig jaar lang bepaalde China de markt en alle andere spelers werden simpelweg door de zeer lage Chinese prijzen uit de markt gedrukt. Bedrijven in die sector hebben het dus al heel lang heel slecht gedaan, maar daar kan nu wel eens heel snel verandering in komen.

Waarom is dit NIET een kans voor iedere belegger?
Het is gebleken dat het veel veiliger is om te beleggen in structureel winstgevende bedrijven. De kans op verlies is dan vele malen kleiner. Als u het zich dus niet kunt veroorloven om eventueel te verliezen, beleg dan niet in deze zeer risicovolle sector en aandelen.
Kans op enorme klappers, maar…
De bedrijven die we in het rapport noemen hebben veel, écht heel veel kansen op klappers, maar… Ze kunnen ook failliet gaan.
Dit zijn dus prachtige kansen, maar slechts voor beleggers die nog 10% van hun vermogen beschikbaar hebben voor wat meer risico.
Met grote nadruk willen we dus stellen dat u het rapport alleen zou kunnen overwegen te bestellen als u… naast uw kwaliteitsportefeuille, nog ruimte heeft voor een paar hoog risico posities. Dat zijn het namelijk, zeer kansrijke, maar ook zeer hoog risico beleggingen.
Dus niet voor iedereen…als u toch meer wilt weten,
klikt u dan hier.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: