Negeer het op uw eigen risico

Sinds Bernanke en Draghi deze maand hun aankondigingen van ongelimiteerd geld printen deden, heb ik u in onze nieuwsbrieven vooral gewezen op het feit dat de spaarrekening en obligaties voor de komende jaren zeer risicovol zijn. En dat hun beleid voor beurzen weliswaar positief is, maar tegelijk dat we forse bewegingen mogen verwachten. Omhoog, maar óók omlaag!

Als u het niet erg vindt, dan ‘zeur’ ik daar vandaag nog even één keer over door. Gewoon omdat ik dit onderwerp zo ontzettend belangrijk vind. Want voor beleggers die een beetje aanrommelen, dus geen vaste strategie volgen en zichzelf niet tijdig beschermen, gaan loodzware tijden aanbreken.

Gegarandeerd verlies 
Voor wat betreft de spaarrekening en obligaties geldt trouwens niet alleen dat u daar de komende jaren fors risico mee loopt. U lijdt daar ook nú een gegarandeerd verlies op. Want de rente daarop is lager dan het inflatieniveau, waardoor uw spaargeld ieder jaar koopkracht verliest. Een gewone belegger, die een beetje logisch denkt, accepteert geen gegarandeerd verlies en komt naast goud en zilver vooral uit op aandelen.

Niet bevorderend voor de nachtrust 
Alleen zal je dan te maken krijgen met fors stijgende én fors dalende koersen. Niet gemakkelijk. En niet bevorderend voor de nachtrust. Daarom is mijn bescheiden mening dat IEDERE BELEGGER een manier moet hebben om zichzelf te beschermen bij een tijdelijke forse beursdaling.

In dit artikel gaf ik u al een unieke strategie voor als u een belegger bent die geen last wil hebben van fors dalende beurzen en als u verder zo weinig mogelijk sores wilt. En in dit artikel vertelde ik u afgelopen vrijdag al hoe u juist kunt profiteren van een stevige beursdaling.

Bent u lange termijn belegger? 
Als u echter een lange termijn belegger in aandelen bent, dan zijn de hierboven vermelde strategieën voor u wellicht niet interessant. Dan is het belangrijk dat u vooral belegt in goedkope aandelen van sterke, goed presterende bedrijven. En daarnaast dat u uw portefeuille tijdig beschermt tegen de hierboven vermelde forse beursdalingen.

U kunt dat uiteraard doen op de manier die u zelf wenst. Maar wij hebben daarvoor speciaal het “Super Optie Rapport” ontworpen. Met daarin een voor iedere belegger begrijpelijke, eenvoudig toepasbare strategie om uw portefeuille af te dekken zodra de algehele beurstrend draait van stijgend naar dalend.

U kunt het rapport aankopen voor een vriendenprijs en u kunt de strategie een leven lang toepassen. Dus nu, maar over dertig jaar nog steeds.
Klikt u hier om het “Super Optie Rapport” snel te bestellen.

Conclusie 
Hoe u het doet, bepaalt u uiteraard helemaal zelf. Maar ik hoop dat u in ieder geval zodanig zult beleggen dat u zichzelf beschermt tegen stevige beursdalingen. Doet u dat niet, dan loopt u naar mijn bescheiden mening een enorm risico.

Wij bieden u die mogelijkheden met WoensdagTrader-Easy en als u lange termijn belegger bent met het hierboven vermelde “Super Optie Rapport”. En met WoensdagTrader-Trend geven we u zelfs de mogelijkheid om van stevige beursdalingen te profiteren.

In de moeilijke tijden die gaan komen is het belangrijk om goed voorbereid te zijn. Hierboven geef ik u drie mogelijkheden op een presenteerblaadje. Maak gebruik van de strategie die het beste bij u past!

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Zorg dat je geen slachtoffer wordt

Vorige week vertelde ik u in dit artikel dat het er met beleggen allereerst om gaat dat je géén slachtoffer wordt van de écht grote beursdalingen. Dalingen van 50% in 2000 tot 2002 en van zelfs 58% in 2008. Het zijn beursdalingen die misschien niet vaak voorkomen, maar die wél een enorm effect hebben en die nadien nog jarenlang nazinderen.

U weet net zo goed als ik dat in de huidige economische crisis, waarbij geld printen en problemen vooruitschuiven de tactiek du jour is, de kans op een nieuwe forse daling veel groter is dan in normale tijden. Het is daarom nu nóg belangrijker dan in andere jaren om te zorgen dat je geen slachtoffer wordt van een forse beursdaling.

Een simpel rekenvoorbeeldje
Stel dat er dit najaar iets gebeurt waardoor beleggers massaal hun aandelen verkopen en de beurs in relatief korte tijd met 50% daalt. Iets waar ik niet raar van zou opkijken…

Als je dan met 1000 euro in aandelen zit, dan heb je na de daling nog 500 euro over. Je bent gelukkig niet zo dom als de gemiddelde particuliere belegger en blijft rustig zitten. In de twee jaar nadien stijgt de beurs met 100% om weer op hetzelfde niveau als vóór de grote daling te komen. Je aandelenportefeuille bedraagt opnieuw 1000 euro.

Als je in die situatie echter een strategie als WoensdagTrader-Easy volgt, dan krijg je het signaal om aandelen te verkopen als je 1000 euro zijn gedaald tot ongeveer 900 euro. Je hebt beperkt verlies omdat je je aandelen tijdig hebt verkocht.

In de twee jaar nadien stijgt de beurs 100% en stijgt je aandelenportefeuille van 900 euro naar 1800 euro. Dat is 80% rendement in een dikke twee jaar tijd. Terwijl de beurs per saldo gelijk is gebleven.

Nu even de praktijk
We weten allemaal nog hoe ellendig het najaar van 2008 aanvoelde. Met WoensdagTrader-Easy zou u echter glimlachend aan de zijlijn hebben gezeten. En omdat de geselecteerde aandelen gemiddeld fors beter presteren dan de beurs, was het rendement zelfs 6% positief. Waarna u in 2009 volop zou hebben geprofiteerd van het beursherstel met 82% rendement.

De meeste beleggers zaten in 2009 gefrustreerd toe te kijken hoe de beurs herstelde, terwijl ze geen aandelen meer bezaten. Een kleiner deel van de beleggers maakte eerder opgelopen verliezen deels goed. WoensdagTrader-Easy leed in 2008 geen verlies en haalde vervolgens in 2009 maar liefst 82% rendement.

Slachtoffer of winnaar?
Wilt u bij de volgende grote beursdaling slachtoffer zijn? Of wilt u glimlachend aan de zijlijn zitten? En wilt u bij het daarop volgende herstel verlies goedmaken, of juist forse winst maken? Klikt u hier om deze unieke, slimme strategie vanaf nu te gaan volgen.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Vervijfvoudig uw geld in vijf jaar tijd

Met WoensdagTrader-Easy vervijfvoudigt u uw geld in slechts vijf jaar. Een krasse uitspraak, maar het is niet anders. Want de afgelopen elf jaar was het gemiddelde jaarrendement 40% terwijl de beurs in die periode nauwelijks iets heeft gedaan.

En dat terwijl WoensdagTrader-Easy een eenvoudige strategie is, waarbij we gewoon in aandelen beleggen. En het is écht heel simpel. Door onze unieke selectiecriteria selecteren we aandelen die gemiddeld fors beter presteren dan de beursindices. En we selecteren die aandelen alléén als de beurstrend stijgend is óf als de beurs al te hard is gedaald.

Dit jaar al 15%
Zodra de beurstrend draait naar dalend nemen we geen risico en gaan we cash. Dit jaar verkochten we onze aandelen begin mei en bleven twee maanden veilig langs de zijlijn. Achteraf bleek het niet echt nodig te zijn, maar als de beurs een écht forse daling voor de kiezen had gekregen, dan hadden we daar totaal geen last van gehad.

En zo behaalde WoensdagTrader-Easy in 2012 zonder enig risico van betekenis te nemen tot nu toe al een rendement van 15%. En als de beurs straks wél een keer een enorme opdonder krijgt, dan gaat u dat als WoensdagTrader-Easy abonnee met een glimlach vanaf de zijlijn bekijken, want u zult uw aandelen tijdig hebt verkocht.

Hoe vaak is het ú al gelukt…
…om uw geld in vijf jaar tijd te vervijfvoudigen?
Ik vermoed dat dit u nog nooit is gelukt.
Is het daar dan juist nu niet de hoogste tijd voor?
Meldt u snel aan voor WoensdagTrader-Easy

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Grote kans op (tijdelijke) paniektoestanden

De beurzen lijken vanaf afgelopen vrijdag dezelfde conclusie te hebben getrokken als ik deed in dit artikel. Namelijk dat de ECB massaal geld zal printen. Dat gaat de ECB absoluut doen, maar ik ontdekte afgelopen weekend een belangrijke adder onder het gras, die enorm belangrijk is om rekening mee te houden. Leest u dus alstublieft even aandachtig verder…

De procedure die Draghi afgelopen donderdag voorstelde, is dat een land in nood eerst zélf officieel steun vraagt van het EFSF/ESM. En dat dit noodfonds daarna financiële steun verleent onder de voorwaarde dat er een bezuinigingspakket wordt afgesproken, waar het noodlijdende land vervolgens strak aan wordt gehouden.

Het EFSF/ESM leent vervolgens geld uit aan het noodlijdende land. En de ECB gaat staatsobligaties opkopen op de secundaire markt, om zodoende de obligatierente onder controle te houden. En dat zal ze uiteraard met vers geprint geld doen.

De theorie en de praktijk
Theoretisch is hier geen speld tussen te krijgen. Alleen is de praktijk een stuk weerbarstiger. Ten eerste zijn politici vaak te trots om zelf financiële steun te vragen en wachten er daarom tot het allerlaatste moment mee. Zie Rajoy in juni.

Ten tweede hebben de EU-politici al meermaals bewezen dat ze een eeuwigheid nodig hebben om overeenstemming te bereiken over een steunpakket en de daaraan verbonden voorwaarden.

En ten derde zal het EFSF/ESM snel leeg zijn en moeten worden bijgevuld door de eurolanden, wat in veel nationale parlementen tot felle discussies zal leiden.

Wat betekent dit?
Heel simpel. Dat er heel gemakkelijk tijdelijke paniek op de financiële markten kan ontstaan als het met een land mis dreigt te lopen, er snel geld moet komen en EU-politici nog bezig zijn met het volgen van de hierboven vermelde procedure.

Hoe u daartegen te wapenen?
Ten eerst naar mijn bescheiden mening wegblijven uit euro’s. Dus goud en zilver en goud- en zilveraandelen bezitten.

Als u verder een redelijk defensief ingestelde belegger bent, dan is het verstandig om een strategie te volgen waarbij u uw aandelen verkoopt zodra de beurstrend draait van stijgend naar dalend. Met WoensdagTrader-Easy belegt u in aandelen die gemiddeld beter presteren dan de beursindices én gaat u even naar de zijlijn zodra de beurstrend dalend wordt. Meldt u zich hier aan voor WoensdagTrader-Easy.

Als u (net als ik zelf) redelijk aanvallend bent ingesteld, dan wilt u maximaal profiteren als de beurs in de stress schiet. Profiteer van forse beursdalingen én het daarop volgende herstel! Meldt u zich hier aan voor mijn favoriete strategie.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Waarom wij wél gelijk krijgen

Ik wil het nog even met u hebben over dit artikel van afgelopen vrijdag, waarin wij ingingen op de vraag wat er zou gebeuren als onze visie op de komende jaren niet uit zou komen. Als we dus geen inflatie zouden krijgen, maar juist deflatie. Wij constateren dat veel economen en andersoortige ‘specialisten’ al jarenlang roepen dat we deflatie krijgen.

Geen economische groei, wél inflatie
Maar voorlopig zien we in de VS een economische groei van slechts 1,6% en zien we dat inflatie desondanks is gestegen naar 3,9%.

In de EU groeide de economie in het tweede kwartaal met 1,7% en alle berichten duiden erop dat de economie inmiddels tot stilstand is gekomen. Toch is inflatie opgelopen tot 3%.

In Groot-Brittannie maken ze er helemaal een potje van. De economie groeide met 0,5% terwijl inflatie zelfs boven de 5% is gekomen.

Allemaal het resultaat van kunstmatig lage rente in combinatie met massaal geld printen. En zoals we al vaker in deze nieuwsbrief hebben geschreven, zullen ze geld blijven printen tot er geen bomen meer in de wereld zijn.

De geschiedenis herhaalt zich
Massaal geld printen als ‘oplossing’ voor het teveel geld verspillen door politici is al zo oud als de weg naar Rome. Politici deden dit duizenden jaren geleden al en doen dat nu nog steeds. En dat massale geld printen heeft in de geschiedenis ALTIJD tot hyperinflatie geleid.

Wij zien dan ook alleen maar meer reden om ons spaargeld om te zetten in goud en zilver. Die bull markt gaat nog jarenlang aanhouden.

Ook winst als ik geen gelijk krijg
Ondank dat ik er absoluut van overtuigd ben dat we de komende jaren met fors stijgende inflatie te maken krijgen, volg ik toch met een fors deel van mijn belegbaar vermogen een strategie, waarbij ik niet afhankelijk ben van mijn eigen gelijk.

Want voor WoensdagTrader-Trend maakt het niet uit of er inflatie of deflatie komt. Of er economische groei of recessie komt. Of de Euro het overleeft of uit elkaar spat. Of de beurs de komende jaren fors stijgt, of juist fors daalt. Met deze unieke strategie bent u compleet onafhankelijk van al dat gedoe. Bij een stijgende beurstrend speelt u in op stijgende koersen van zeer goed presterende aandelen, terwijl u bij een dalende beurstrend inspeelt op dalende koersen van zeer slecht presterende aandelen.

Ik wil onafhankelijk zijn
Ik wil onafhankelijk zijn van al dat politieke en economische gehakketak. En ik wil onafhankelijk zijn van stijgende of dalende beurzen. Omdat ik WoensdagTrader-Trend volg, kan ik met een gerust hart de komende jaren tegemoet zien.
Klikt u hier als u ook van deze unieke strategie gebruik wenst te maken.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Waarom vrouwen betere beleggers zijn

Misschien hebt u er al vaker iets over gelezen. Ik in ieder geval wel. Vrouwen beleggen in het algemeen beter dan mannen. Vrouwen zijn in de regel minder eigenwijs en geven sneller toe dat ze fout zitten. Daardoor lopen ze minder vaak tegen een zeperd aan. Daarnaast doen vrouwen minder zotte dingen dan mannen, nemen dus niet zo snel ondoordachte risico’s. Dat is wat ik meer dan eens heb gelezen en ik kan als man eigenlijk niet anders dan het daar gewoon mee eens zijn.

Onze eigen ervaringen
Zelf komen we echter ook steeds meer tot de conclusie dat vrouwen een stuk beter beleggen dan mannen. Met
WoensdagTrader maken we bijvoorbeeld best vaak mee dat we mails ontvangen van mannelijke abonnees waaruit blijkt dat ze niet eens de moeite nemen om onze instructies te lezen. Dat ze gewoon maar wat aanrommelen. Op gevoel. Vrouwen beseffen vaak veel beter waar ze mee bezig zijn, dat ze beleggen om op termijn hun vermogen te laten groeien en dat ze daarvoor het beste precies de strategie volgen zoals die is bedoeld.

De meubelkast van Ikea
Een beetje zoals de beruchte meubelkast van Ikea. Een vrouw sorteert eerst alle schroefjes en boutjes en controleert of alles klopt. Daarna gaat ze de kast in elkaar zetten. De man weet het uiteraard beter dan Ikea, begint gelijk de kast in elkaar te zetten en is daarna boos op Ikea omdat er op miraculeuze wijze nog een schroefje over is.

Niets anders dan instructies lezen en toepassen
Ook bij
WoensdagTrader hoef je niets anders te doen dan onze instructies te lezen en toe te passen. Maar eigenlijk houden wij mannen helemaal niet van het volgen van instructies. Wij willen initiatief nemen, het onbekende opzoeken, risico nemen etc. Voor veel situaties een goede eigenschap, maar niet voor beleggen.

Ongeduld is dodelijk
Daarnaast is het belangrijk om vooral tijdens mindere perioden (zoals dit jaar) de strategie gedisciplineerd te blijven volgen. Ook dat doen vrouwen veel beter dan mannen. Mannen zijn ongeduldig en willen een vervelende situatie het liefste direct eigenhandig recht zetten. Geen goede eigenschap voor beleggen!

Ik vraag mij deze dagen ook vaak af hoeveel vooral mannelijke abonnees tijdens de zo vervelende septembermaand zijn afgehaakt, hun aandelen hebben verkocht en daardoor een prachtige maand oktober hebben gemist, waarin een fors deel van het dit jaar geleden verlies is goedgemaakt.

Ook voor mij is het saai
Zelf volg ik onder meer
WoensdagTrader-Trend. Het is een strategie die door ons is ontwikkeld. Dat ontwikkelen is enorm tijdrovend, maar fantastisch leuk werk. Je kunt echter niet blijven ontwikkelen. Ook voor mij persoonlijk is het dus gewoon instructies volgen. Koop- en verkoopsignalen volgen en orders inleggen. En ik vind dat eigenlijk doodsaai. En altijd precies op een moment dat ik eigenlijk geen tijd heb, realiseer ik mij dat ik nog wel even tijd moet nemen om aan- en verkooporders in te leggen.

Het is dan ook gewoon werk, gericht op resultaat. Een klein half uurtje per week. Vrouwelijke abonnees beseffen dat vaak beter dan hun mannelijke collega abonnees.

Weten hoe WoensdagTrader-Trend in elkaar steekt?
Klikt u dan hier om het gratis rapport op te vragen, waarin we dat uitgebreid beschrijven.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Een prachtige maand voor WoensdagTrader

De afgelopen maanden heb ik het al vaak in deze nieuwsbrief geschreven. De beurs bewoog dit jaar maar liefst 7 maanden lang zijwaarts binnen een bandbreedte van slechts 8%. En daar hadden we met WoensdagTrader-Trend véél last van. Want met deze prachtstrategie moeten we het hebben van een beurs die omhoog óf omlaag beweegt.

Tegelijk schreef ik in dit artikel al dat ik voor de komende jaren juist een fors bewegende beurs verwacht en dat er daarom gouden tijden zouden aanbreken voor deze unieke strategie. Die gouden tijden lijken afgelopen maand te zijn aangebroken. In augustus verdienden we eerst ongeveer 12% aan een dalende beurs, waarna we in de laatste weken ook nog wat verdienden aan het daarop volgende herstel.

Veel meer forse bewegingen op komst
Als ik u vertel dat het onrustig is in de (financieel-economische) wereld, dan zult u ongetwijfeld opmerken dat dit een enorm understatement is. Perioden van pessimisme (zoals nu) zullen worden afgewisseld met perioden van hoop en optimisme. We gaan vaker toestanden meemaken zoals in 2008 en 2009.

Enorm profiteren van forse beweging op de beurs
Met WoensdagTrader-Trend zullen we daar enorm van profiteren. Net zoals we dat afgelopen maand hebben gedaan.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Hoe vaak is het ú al overkomen?

Laatst zag ik een artikel dat ging over tien belangrijke tips om succesvol te beleggen. In het artikel stond vermeld hoe belangrijk het is om te beleggen met een systeem, maar óók hoe weinig mensen dat eigenlijk doen. Trieste zaak. Beleggen met een systeem is ontzettend gemakkelijk als de beurs maanden achtereen stijgt. De paradox is echter dat het mentaal moeilijk is om in vervelende of onzekere tijden je systeem te blijven volgen, terwijl het juist dán zo belangrijk is om dat wél te doen.

Twijfelen als het even tegenzit
Ik bedoel: hoe vaak is het ú al overkomen dat u zich voornam om vanaf nú op een bepaalde manier te beleggen, maar dat daar op termijn tóch niets van terecht kwam? Dat u tóch ging twijfelen op een moment dat het allemaal even niet ging zoals vooraf verwacht of gehoopt?

Naar onze mening is WoensdagTrader het schoolvoorbeeld van succesvol beleggen met een systeem. Wij hebben in ieder geval nergens een strategie gevonden die over meerdere jaren zo goed presteert. Zolang je het systeem maar blijft volgen en niet gaat twijfelen als het even tegenzit of als een signaal even “tegen het gevoel indruist”.

Een simpel voorbeeld
Met WoensdagTrader-Trend spelen we sinds twee weken in op dalende koersen omdat de beurstrend nu dalend is. Als de beurs de komende tijd verder daalt, dan maken we een prachtige winst. Als de beurs echter stijgt, dan moeten we concluderen dat het signaal vals was, verlies nemen en weer op stijgende koersen gaan inspelen. Ook al zouden we er in ons hart 100% van overtuigd zijn dat de beurs moet gaan dalen! Een systeem is een systeem, een signaal een signaal. En je kunt niet iedere week, ook niet iedere maand winst maken. Het is al uitzonderlijk genoeg dat deze strategie ieder jaar winst maakt. Gemiddeld 68% zelfs!

Belegt U volgens een systeem?
Iedere succesvolle belegger volgt een systeem. Geen enkele belegger die hap snap wat aandelen koopt, is op termijn succesvol. Als u dus de komende jaren winst wilt maken, ga dan volgens een systeem beleggen! En als u dat toch wilt gaan doen, waarom dan niet gelijk het beste systeem nemen? Met WoensdagTrader kunt u gemiddeld 68% per jaar verdienen, als u niets anders doet dan gewoon de signalen volgen. Eén keer per week even een kwartiertje vrij maken om uw orders (alleen aandelen, dus géén opties, turbo’s, futures!) in te leggen. De rest van de week kunt u de beurs compleet negeren. De beste systemen zijn altijd de meest eenvoudige.

Bent u een aanvallend ingestelde belegger?
Dan is
WoensdagTrader-Trend het meest geschikt voor u.

Bent u wat defensiever ingesteld?

Dan meldt u zich het beste aan voor
WoensdagTrader-Easy.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Het grote voordeel van de beurs

Economische hel en verdoemenis. Dat is wat u in deze nieuwsbrief kunt lezen en misschien ook in andere publicaties van nuchtere, kritische schrijvers. Je zou van minder depressief worden.

De toekomst ziet er inderdaad niet rooskleurig uit, maar door de situatie goed te analyseren kan je wél ervoor zorgen dat je jezelf financieel beschermt, of dat je er zelfs fors aan verdient. Ons rapport “De Amerikaanse obligatiemarkt staat op instorten!” is hier een prachtig resultaat van. Door nuchtere analyse weten we dat die zeepbel uiteen zal spatten en dus dat we daar de komende jaren veel geld aan zullen verdienen.

Drie mogelijkheden
Daarnaast is het grote voordeel dat de beurs in principe een heel eenvoudig verschijnsel is. Er staan bedrijven op genoteerd die winst maken of verlies lijden. En over welke periode je de beurs ook bekijkt, er zijn slechts drie mogelijkheden. De beurs stijgt, daalt of beweegt zijwaarts. De wereld kan in een jubelstemming komen of in een diepe depressie vallen, maar de beurs doet altijd één van die drie dingen. Meer smaken zijn er gewoon niet. En daar kan je perfect op inspelen.

Negeer al het (economische) nieuws
Want het is precies vanuit dát principe dat wij een strategie hebben ontwikkeld die enkel en alleen met deze drie mogelijkheden rekening houdt. De beurs stijgt, daalt of blijft gelijk. Een strategie waarmee je alle economische onheilstijdingen compleet kunt negeren. Waarvoor het hélemaal geen enkel verschil maakt of de economie in een enorme recessie valt, of dat er economisch herstel komt. Bij een stijgende trend speel je in op stijgende koersen. Bij een dalende trend speel je in op dalende koersen. Volgens vaste regels. Die strategie is
WoensdagTrader-Trend.

Gemiddeld 68% per jaar
Als u een beetje moe wordt van al die economische onzekerheid en als u niet weet wat u van de toekomst moet denken, dan volgt u het beste deze unieke strategie, die in goede én slechte beursjaren zeer goed presteert. Met een gemiddeld jaarrendement van 68%.
Meldt u zich hier aan voor WoensdagTrader-Trend.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Bepaal vooraf wat je in welke situatie gaat doen

Meer dan we zouden hopen, ontvangen we van nieuw WoensdagTrader abonnees mails waaruit blijkt dat ze een abonnement op onze service hebben genomen, zonder vooraf kritisch te bekijken hoe die strategie nu eigenlijk in elkaar steekt. Met als gevolg dat ze iedere week koop- en verkooporders inleggen, zonder te weten waarom ze dat doen. En dat is jammer, want je kunt onmogelijk voor langere tijd een strategie volgen, als je totaal geen benul hebt over hoe en waarom je de signalen ervan volgt.

Waar het voor 90% van de beleggers mis gaat
Ik noem hier
WoensdagTrader als voorbeeld, maar eigenlijk geldt dat voor iedere strategie. Voordat je gaat beleggen, moet je bepalen welke situaties zich kunnen voordoen, en vervolgens wat je in iedere mogelijke situatie gaat doen. En als zo’n situatie zich vervolgens voordoet, moet je precies doen wat je vooraf met jezelf hebt afgesproken. En juist dát is iets wat maar weinig beleggers blijken te kunnen. Want juist als het even niet gaat zoals vooraf gedacht, verzinnen veel beleggers een “goede reden” om het toch maar iets anders te doen dan vooraf bepaald. Het is dan ook precies dáár waar het voor 90% van de beleggers mis gaat.

Vaste regels zijn juist bij een vervelende beurs cruciaal!
En het is ook juist daarom dat een service als
WoensdagTrader-Trend een meerwaarde biedt. Je volgt altijd vaste regels, waar NOOIT van wordt afgeweken. Wat veel beleggers niet weten is dat het volgen van een doordachte strategie met vaste regels voorál belangrijk in de onvermijdelijke perioden dat het niet gaat zoals gewenst. In goede perioden is het gemakkelijk en leuk om een strategie gedisciplineerd te volgen. In mindere perioden is het helemaal niet leuk, maar wél van cruciaal belang. Het leven zit nu eenmaal vol met paradoxen, en dit is er één van…

Ook beleggen volgens vaste regels?
Er zijn maar héél weinig beleggers die nuchter en ervaren genoeg zijn om zonder vaste regels de markt goed te beoordelen en op die manier een goed rendement behalen. En zelfs die weinige beleggers werken onbewust tóch met vaste regels. Zonder vaste regels blijft het voor 99% van de beleggers aanmodderen. Je moet als belegger vooraf bepalen wat je in welke situatie gaat doen. Beleg daarom volgens vaste, goed doordachte regels. Neem een abonnement op
WoensdagTrader-Easy als u wat defensiever bent ingesteld. Kies voor WoensdagTrader-Trend als u een aanvallend ingestelde belegger bent.

Oh ja, we bieden u een gratis rapport aan, waarin we u precies vertellen hoe WoensdagTrader-Trend in elkaar steekt en waarom het gemiddelde jaarrendement zo hoog is. Ik daag u uit om te bepalen of deze strategie goed in elkaar steekt. Vraagt u het rapport hier aan en lees het vooral zéér kritisch door.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: