Positief over aandelen, maar…

…niet over alle aandelen. Wij zijn al een tijd lang negatief over aandelen van bedrijven die voor hun winst (grotendeels) afhankelijk zijn van de Amerikaanse en Europese consument. Want die gaan de komende jaren fors aan koopkracht inleveren. De afgelopen twee jaar is dat inleveren van koopkracht nogal meegevallen. Maar wel door tijdelijke redenen.

De ‘positieve’ impact van de crisis
Miljoenen Amerikaanse consumenten hadden juist meer geld te besteden omdat ze gewoon stopten met het betalen van hun maandelijkse hypotheeklasten. Miljoenen Spaanse huizenbezitters zagen hun maandelijkse hypotheeklasten als gevolg van de kredietcrisis juist dalen. En uiteraard hielp de tijdelijke impact van de in 2009/10 genomen stimuleringsmaatregelen. Allemaal zaken die echter niet blijven duren…

Financials beter vermijden
Ook zijn we negatief over financiële aandelen. Ik ben nu het boek ‘Manias, Panics & Crashes” van Charles P. Kindleberger aan het lezen. Eén simpel te trekken conclusie is dat het altijd de banken zijn die aan de basis liggen van economische ellende. Dat was 300 jaar geleden zo en dat is ook nu zo. Er is na de kredietcrisis ook niets veranderd. Op dit moment hebben ze nog steeds een pak hypotheekrommel op de balans (verstopt) staan én lopen ze grote risico’s met staatsobligaties uit vooral de PIIGS-landen, maar ook uit de VS en het VK.

Aandelen bieden bescherming tegen inflatie
Buiten dat zijn wij positief over aandelen. Het verleden heeft bewezen dat de beurs in tijden van hoge inflatie een goede bescherming biedt. Zolang je uiteraard een lange termijn visie hebt en mentaal kunt omgaan met koersschommelingen (zie het praktijkvoorbeeld op pagina 11 van ons
gratis rapport “Wees voorbereid en heb een plan!”) Als je dan ook een goede optiestrategie hebt om tijdelijke forse dalingen op te vangen, dan sla je twee vliegen in één klap.

Alléén goedkope aandelen van goed presterende bedrijven
Uiteraard is het naar onze bescheiden mening wel zaak om alléén in aandelen te beleggen van bedrijven die goed presteren (dus winst maken) en alleen als je die aandelen goedkoop kunt aankopen. Precies zoals we met TopAandelen doen. En bij een abonnement krijgt u die
optiestrategie er als bonus gratis bij. Beleg ook in de goedkoopste aandelen van de best presterende ondernemingen. Meldt u zich hier aan voor een abonnement.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

“Ongewoon onzeker”

Bernanke verklaarde woensdag dat het Amerikaanse economisch herstel doorzette, maar dat de vooruitzichten “ongewoon onzeker” zijn. Ongewoon? Voor wie? In ieder geval niet voor ons! Iedere nuchter denkende mens die naar de cijfers kijkt, weet dat dit kunstmatig aangewakkerde herstel niet kan blijven duren en alleen maar tot grotere problemen in de toekomst leidt. Waarom hij dan niet? Omdat hij de publieke opinie wil klaarstomen voor nog meer stimuleringsmaatregelen en geldprinterij. Let altijd goed op het gebruik van dit soort termen door politici en centrale bankiers.

Let goed op dit soort woordgebruik
Ongewoon, slechter of beter dan verwacht, onverwacht, etc. zijn loze termen die door dit soort mensen worden gebruikt om zichzelf vrij te pleiten van het feit dat ze hebben zitten slapen, of om de publieke opinie klaar te stomen om hun plannen door te kunnen drukken. De politici en media nemen het klakkeloos over en de gemiddelde burger neemt het klakkeloos aan. Waarom heeft niemand in het congres Bernanke gevraagd wat hij nu eigenlijk bedoelt met “ongewoon”? Waarschijnlijk omdat het Amerikaanse congres, om met de woorden van historicus Maarten van Rossem te spreken, bestaat uit een wonderlijk stel idioten.

Voor kritische geesten die voor zichzelf denken, geldt echter dat het belangrijk is om tussen de regels door te lezen. Je af te vragen wat iemand nu eigenlijk bedoelt met een uitspraak, wat zijn achterliggende bedoeling kan zijn. Geen stukje tekst of een uitspraak klakkeloos voor waar aan te nemen, maar zelf de cijfers erbij halen, ze bekijken en voor jezelf bepalen hoe ongewoon of onverwacht een bepaald economisch cijfer is.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: