“Ongewoon onzeker”

Bernanke verklaarde woensdag dat het Amerikaanse economisch herstel doorzette, maar dat de vooruitzichten “ongewoon onzeker” zijn. Ongewoon? Voor wie? In ieder geval niet voor ons! Iedere nuchter denkende mens die naar de cijfers kijkt, weet dat dit kunstmatig aangewakkerde herstel niet kan blijven duren en alleen maar tot grotere problemen in de toekomst leidt. Waarom hij dan niet? Omdat hij de publieke opinie wil klaarstomen voor nog meer stimuleringsmaatregelen en geldprinterij. Let altijd goed op het gebruik van dit soort termen door politici en centrale bankiers.

Let goed op dit soort woordgebruik
Ongewoon, slechter of beter dan verwacht, onverwacht, etc. zijn loze termen die door dit soort mensen worden gebruikt om zichzelf vrij te pleiten van het feit dat ze hebben zitten slapen, of om de publieke opinie klaar te stomen om hun plannen door te kunnen drukken. De politici en media nemen het klakkeloos over en de gemiddelde burger neemt het klakkeloos aan. Waarom heeft niemand in het congres Bernanke gevraagd wat hij nu eigenlijk bedoelt met “ongewoon”? Waarschijnlijk omdat het Amerikaanse congres, om met de woorden van historicus Maarten van Rossem te spreken, bestaat uit een wonderlijk stel idioten.

Voor kritische geesten die voor zichzelf denken, geldt echter dat het belangrijk is om tussen de regels door te lezen. Je af te vragen wat iemand nu eigenlijk bedoelt met een uitspraak, wat zijn achterliggende bedoeling kan zijn. Geen stukje tekst of een uitspraak klakkeloos voor waar aan te nemen, maar zelf de cijfers erbij halen, ze bekijken en voor jezelf bepalen hoe ongewoon of onverwacht een bepaald economisch cijfer is.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: