Alle hoop op geld printen

Het sentiment is al twee maanden lang niet positief te noemen, maar tegelijk zien we nog steeds geen stevige beursdaling. Iedere EU-, ECB-, of Fed-meeting waarin men voor de zoveelste keer bespreekt hoe men de crisis denkt te gaan bezweren, doet de hoop op een aankondiging van een QE-programma stijgen.

Het lijkt er dus op dat de beurs hoopt en/of verwacht dat centrale banken geld gaan printen. Zelf heb ik de verwachting uitgesproken dat de Fed dit op haar 1 augustus meeting zal aankondigen. En ik verwacht dat de ECB dan ook mee zal doen. Want op die manier is de kans het grootst dat het beurssentiment begin november positief is, wat Obama helpt om te worden herkozen.

De beurs houdt van geld printen, want geld printen is positief voor het beurssentiment. Het vers geprinte geld heeft nu eenmaal een bestemming nodig. Vandaar ook dat ik voor geheel 2012 positief ben over de beurs. Zeer positief zelfs.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: