Het bruto binnenlands product, wat is dat?

(door Tom Lassing)
Het bruto binnenlands product (BBP) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Ofwel de grootte van onze economie. Dat is mooi, maar wat ÍS het nu eigenlijk?

Stel even, ik krijg een groot overheidscontract om alle bossen die we
hebben met de grond gelijk te maken… Ons BBP zal daardoor enorm toenemen. Toch zal iedere burger het erover eens zijn dat we allemaal armer geworden zijn als alle bossen verdwenen zijn.

Als ik een auto in de prak rij en er dus een nieuwe voor nodig heb, dan is dat positief voor het BBP. Dat terwijl ik wel een auto vernietigd heb en daarmee kapitaal vernietigde.

Als we overal in onze steden structureel rellen krijgen waardoor veel wordt vernietigd en waardoor er meer politie nodig is, dan stijgt het BBP.

Als we heel veel zieken en verslaafden hebben, dan werken die niet en zijn ze een financiële last voor de samenleving, maar hun medische behandeling is zo positief voor het BBP, dat het BBP er per saldo op vooruit gaat. Hoe zieker de bevolking is, des te beter voor BBP.

Wát meten we dus eigenlijk met BBP?
We meten groei én destructie. In feite hebben we dus niet veel aan dat cijfer. Het is statistiek. En over statistiek weten we het volgende: er zijn leugens, er zijn grote leugens, en er zijn statistieken.

Tom Lassing is uitgever van de kwaliteitsservice BeursAccent, waarmee hij alleen al in het nog zo prille 2011 voor in totaal $5500 aan winst heeft binnen gehaald.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: