Onze vijf favoriete tweets!

Iedere maandagochtend sturen we u een nieuwsbrief met daarin vijf interessante berichten die we de week voordien op Twitter zijn tegengekomen.

Zo pakt u (ook als u geen Twitter heeft, of mij niet volgt) toch een paar interessante berichten mee.

1. Roerig jaar op komst
2020 beloofde sowieso al een roerig jaar te worden als gevolg van de problemen met stikstof en PFAS.

Sinds afgelopen vrijdag belooft het een nóg roeriger jaar te worden.

Nu kun je natuurlijk boos worden op Urgenda en op de rechters die dit vonnis uitspraken.

Maar als je andersom denkt, kan je ook concluderen dat Nederland nu de prijs gaat betalen voor het door politici onbeperkt voor zich uit schuiven van een bestaand probleem.

Want wat als Den Haag 15-20 jaar geleden had besloten om

  • een stuk of zeven kerncentrales te bouwen?
  • langzaamaan de veestapel op een zo natuurlijk mogelijke manier af te bouwen?
  • te stoppen met het subsidiëren van Schiphol?
  • te investeren in snelle treinverbindingen tussen Nederlandse en belangrijke Europese steden?


2. Het uitsteldecennium
Een dag na de Urgenda uitspraak verscheen een column van Geert Noels in De Tijd, waarin hij het afgelopen decennium beschrijft als het uitsteldecennium.

Politici hebben niet alleen op het vlak van klimaat, maar op ALLE vlakken ieder probleem zo veel mogelijk voor zich uitgeschoven, aldus Noels.

Of het nu gaat over financieel beleid, energiebeleid, klimaat, migratie, technologie of mobiliteit, politici namen het afgelopen decennium geen enkele daadkrachtige beslissing.

Met als gevolg zombiebanken, zombiebedrijven, oplopende schulden en gebrek aan innovatie.

Voor al dit uitstelgedrag gaan we een hoge prijs betalen.


3. Te laat
Vandaag in De Volkskrant een interview met Klaas Knot, die met een waarschuwing komt.

Hoe langer de rente zo laag blijft, hoe meer risico’s zich opbouwen in het mondiale financiële systeem, aldus Knot.

Hoewel het een goede waarschuwing is, is Knot hier tegelijk wel héél erg laat mee.

In dit artikel liet ik u al zien hoe hard schulden wereldwijd zijn gestegen sinds de kredietcrisis.

Hoe hoger de uitstaande schulden, hoe meer pijn een renteverhoging doet.

Rente verhogen is het allerbeste wat een centrale bankier kan doen om de economie weer structureel gezond te maken.

Maar leidt op korte termijn onherroepelijk tot een (zware) recessie. En die wil iedere centrale bankier nu juist uit alle macht vermijden.


4. Oplopende werkloosheid
De media roepen nu al maanden dat het met de Amerikaanse economie goed gaat omdat werkloosheid laag is en de consumentenuitgaven hoog blijven.

Het lijkt er echter sterk op dat werkloosheid nu ook is beginnen te stijgen.

De afgelopen twee weken zagen we forse stijgingen in het aantal aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen.

De grafiek in bovenstaande tweet geeft bovendien aan dat dit niet aan één of enkele sectoren ligt, maar dat de stijging wijdverspreid is.

Recessie nadert.

Waardoor de toch al met geld smijtende Amerikaanse overheid nog meer met geld gaat smijten.

Lees hier waarom de goudprijs als gevolg hiervan door het dak zal gaan!


5. Pessimistische Duitsers
Ook in Duitsland zien we duidelijke indicaties dat werkloosheid de komende tijd zal gaan oplopen.

De grafiek in onderstaande tweet laat zien dat Duitsers de afgelopen zes jaar niet zo negatief over hun inkomensverwachting zijn als nu.

Tegelijk zien we dat het voornemen om te sparen tot recordhoogte stijgt.

Pessimistische Duitsers die meer geld gaan oppotten. Leidt onherroepelijk tot stijgende werkloosheid, dus recessie.


Als laatste nog even dit…
Sinds september zitten goud en zilver in een normale, gezonde correctie.

Die correctie lijkt nu voorbij. Terwijl de goudprijs nog op de rand van een uitbraak zit, is zilver al uitgebroken.

Het betekent dat zilver rijp is voor een nieuwe stijging richting ruim $22 in de komende maanden.

De koersen van zilveraandelen zullen véél harder stijgen.

In dit artikel leest u hoe hard goud- en zilveraandelen de komende paar maanden in koers kunnen stijgen!

 

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Mijn grote les van de afgelopen jaren

U zult de afgelopen weken ongetwijfeld hebben opgemerkt dat ik razend enthousiast ben over goud en zilver, daarnaast over hun mede-edelmetalen platinum en palladium, en voor de lange termijn ook over de beurs als geheel.

Dit alles is gebaseerd op het feit dat centrale banken zichzelf in de hoek hebben gedreven, en niet anders meer kunnen dan geld printen. Maar vooral omdat we in de reguliere media zien dat ook het algehele sentiment steeds sterker die kant op gaat.

Gelijk hebben. Gelijk krijgen.
De grote les die ik de afgelopen jaren heb geleerd is dat het zeer goed is om middels grondige analyse een lange termijn visie te hebben. Maar dat er tussen gelijk hebben en gelijk krijgen véél meer tijd kan gaan zitten dan je vooraf ooit kunt bedenken.

Goud en zilver zijn daarvan een perfect voorbeeld.

De feiten zijn simpel
De feiten die we in de gehele westerse wereld voor ons hebben liggen, zijn simpel. Er is een crisis ontstaan als gevolg van véél teveel schulden maken. Door overheden, banken, bedrijven en burgers. Voor het oplossen van die crisis zijn er slechts drie keuzes.

    1. Economische groei
    2. Snijden in uitgaven, schulden afbetalen
    3. Inflatie creëren

Je hoeft geen genie te zijn om te begrijpen dat optie 1 feitelijk onhaalbaar is, en dat geen enkele politicus optie 2 in zijn verkiezingsprogramma zal opnemen. En dus dat optie 3 overblijft.

De fout die ik heb gemaakt
De fout die ik de afgelopen jaren heb gemaakt is dat ik er vanuit ging dat iedereen tot deze zó simpel te trekken conclusie zou komen. Maar de grote massa is blijkbaar een stuk minder slim dan ik dacht.

Sterker nog, de grote massa is (vooral door de bedroevend lage kwaliteit van de media) zelfs veel dommer dan ik dacht. Af en toe onvoorstelbaar dom zelfs.

Sentiment proberen te begrijpen
De les die ik heb geleerd is dat je de economische cijfers en centrale bankiers moet volgen en interpreteren (deed ik al), maar vooral dat je de reguliere media moet volgen om te zien hoe daarop wordt gereageerd.

Dat je dus het algehele sentiment zoveel mogelijk moet proberen te begrijpen.

Dat laatste is vooral voor een (van oorsprong) cijfermens als ik moeilijk, want het is niet tastbaar. Cijfermensen worden normaal gezien nerveus van zaken die niet tastbaar zijn.

Maar het is tegelijk leuk en razend interessant om het sentiment te volgen. Ik begin er steeds meer lol in te krijgen.

Daarom ben ik zo enthousiast
De reden dat ik steeds enthousiaster word over goud en zilver, platinum en palladium, en dat ik mijn Dow Jones naar 100.000 voorspelling deed, is door de les die ik de afgelopen jaren heb geleerd. Doordat ik nu véél beter als voorheen het sentiment probeer te begrijpen.

Het sentiment in de reguliere media, en dus van de grote massa, gaat steeds meer richting mijn lange termijn visie.

We gaan mooie tijden tegemoet!

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: