Stagflatie

Voor onze Tweet van de week rubriek kies ik één van de in mijn ogen belangrijkste tweets die ik in de dagen voordien op mijn twitter-account plaatste, en bespreek die met u.

Hieronder de tweet van deze week.

In Groot-Brittannië is de economische groei afgevlakt naar 1,7%. Maar tegelijk is de inflatie gestegen naar 2,9%.

Dat betekent dat de BoE de rente moet verhogen om inflatie 1) niet verder te laten stijgen, en 2) weer terug onder 2% te duwen.

Een renteverhoging tijdens dalende economische groei resulteert vrijwel zeker in recessie. Dat in een economie die overloopt van de schulden.

Niets doen resulteert vrijwel zeker in verder stijgende inflatie.

De Britse economie staat aan de rand van stagflatie. Een stagnerende economie in combinatie met stijgende inflatie. Een rampscenario, waarbij een centrale bank voor wat betreft de korte termijn voor een onmogelijke keuze staat.

Ook wij zijn op weg naar stagflatie
Dit is belangrijk omdat dit ook bij ons gemakkelijk kan gebeuren. De economie groeit nu fors, en we zien de roep om loonstijgingen steeds luider worden.

Dat gaat leiden tot stijgende inflatie. Stijgende inflatie leidt tot stijgende rente op de obligatiemarkten (en dus ook op de staatsschuld, hypotheekmarkt etc.). Stijgende rente leidt tot een stagnerende economie.

Het risico op stagflatie leek tot nu toe slechts theoretisch. Dat is het niet langer.

Hoe de koopkracht van je spaargeld beschermen
Wat moet je bezitten om tijdens stijgende inflatie of stagflatie de koopkracht van je spaargeld te beschermen?
Fysiek goud en zilver.

 

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Gegarandeerd verlies

Belg parkeert recordbedrag op spaarboekjes“. Dit nieuws las ik gisteren in een Belgische krant. De Belgen plaatsten vorig jaar maar liefst 23 miljard euro op hun spaarrekening, waarmee het totale spaarsaldo op 172 miljard komt. Alleen al het simpele feit dat iets zó massaal gebeurt, is een eerste indicatie dat het juist géén goed idee is.

Maar daarnaast is het frappant dat zoveel mensen kiezen voor gegarandeerd verlies van koopkracht. Deze sparende Belgen (maar in Nederland is het niet anders) ontvangen gemiddeld 2% rente en betalen daar ook nog eens 15% belasting over. En dat terwijl de officiele Belgische inflatie in december 3,1% was. Het spaarsaldo van deze brave spaarders verliest zo ieder jaar gemiddeld 1,4% aan waarde. En dat is dan nog maar op basis van de huidige situatie, want inflatie is aan het stijgen.

Nog frappanter is echter dat zoveel mensen hun geld toevertrouwen aan dezelfde banken die tot 2008 het geld van hun spaarders in waardeloze verpakte hypotheken belegden, om zo hun eigen bonussen vooral zo hoog mogelijk op te krikken. Alles vergeten en vergeven? Weer volop vertrouwen in de banken? Of zouden mensen erop vertrouwen dat de overheid garant staat? Terwijl de Belgische staatsschuld de 100% van het BNP overstijgt?

In december had België 3,1% inflatie, terwijl de OECD voor het jaar 2010 een economische groei van 2% verwacht. In Spanje is de inflatie in december gestegen naar 2,9% en daar wordt voor 2010 helemaal geen economische groei verwacht. Inflatie is in een normale economische cyclus een verschijnsel dat optreedt bij een oververhit rakende economie. In Belgie en Spanje treedt nu inflatie op terwijl er niet of nauwelijks economische groei is. Dat resulteert in een ware nachtmerrie. Die nachtmerrie heet stagflatie.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: