Het is alles Japan wat de klok slaat…

Deze week hebben we ons eens verdiept in wat de economische gevolgen van de Japanse ramp kunnen zijn. Hierover nadenken wordt echter zwaar bemoeilijkt door de onzekerheid over de kerncentrales.

Het lijkt er echter op dat alles wat er nu gebeurt de grondstofprijzen (behalve die van uranium) op de lange termijn verder zal opdrijven. De Japanse wederopbouw zal enorm omvangrijk zijn en zal de vraag naar industriële grondstoffen doen verhogen.

Daar komt bij dat het gebruik van kerncentrales wereldwijd nu al ter discussie is komen te staan. De kans is daardoor groot dat de komende jaren een groter deel van de wereldwijde elektriciteit gaat worden opgewekt via traditionele elektriciteitscentrales, wat de vraag naar steenkool, olie en aardgas zal doen toenemen.

Verder lijkt het erop dat de Japanse overheid met een enorm financieel probleem zit, want de staatsschuld is ongeveer 200% van het BBP. Die schuld zal dit jaar fors toenemen door de economische klap die deze aardbeving heeft uitgedeeld, en zal daarna fors toenemen omdat de wederopbouw moet worden gefinancierd.

De eerste indicatie is in dit soort situaties meestal de goede. De Japanse centrale bank heeft de geldpersen aangezet, door voor meer dan $300 miljard aan Japanse Yen te printen. Men kiest dus duidelijk voor de Amerikaanse strategie van geldontwaarding. Hoewel de Yen de afgelopen week steeg als reactie op de ramp, zijn wij ervan overtuigd dat de waarde van de Yen de komende jaren enorm zal dalen.

Tegelijk zijn we juist optimistisch over de Japanse beurs, maar wel pas nadat we weten op welk niveau de Nikkei de komende maanden een bodem gaat vormen. En waar die bodem zal komen te liggen, zal uiteraard worden bepaald door de vraag wat er met die kerncentrales gaat gebeuren…

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: