Waarom een recessie juist positief is

We zitten in een recessie. Wat vervelend! Alleen maar slecht nieuws over dalende beurskoersen, massa ontslagen, graaiende bankdirecteuren, ruzie tussen het Belgische deel van Fortis en haar aandeelhouders, tussen de aandeelhouders onderling en nog veel meer. Je zou voor minder depressief worden!

Beïnvloed door golf van slecht economisch nieuws
Een van onze lezers die een reactie stuurde had zich duidelijk ook laten beïnvloeden door de golf van slecht nieuws in de media en was ook vergeten om nuchter na te denken. En hij is niet de enige, want aan veel mails merken we dat beleggers zich compleet laten meeslepen door de golf aan negatief nieuws.

Natuurlijk kan je niet meer blind op je bank vertrouwen en moet je nu wat zekerheid voor jezelf inbouwen. Maar wat ik aandraag als oplossing om ervoor te zorgen dat je spaargeld altijd veilig is, is toch écht door ieder nuchter denkend mens te bedenken!

Laat u niet meeslepen door slecht nieuws in de kranten en op tv en blijf vooral nuchter nadenken!

Sommigen schrijven bijvoorbeeld dat je veel lef moet hebben, stoutmoedig moet zijn, om nu aandelen te kopen. Dat Warren Buffett en John Templeton bij vorige crises dus het léf hadden om aandelen te kopen. Als u dat ook denkt, dan heb ik nieuws voor u.

Net iets anders dan de gemiddelde belegger
Deze twee iconen hadden absoluut géén lef en ze waren absoluut niét stoutmoedig! Ze wilden ook helemaal geen dingen doen waar ze lef voor nodig hebben! Zij wisten wél wat een recessie precies inhoudt én ze belegden hun geld op een compleet rationele manier. Zij dachten gewoon een slagje anders dan de gemiddelde belegger. Zij werden angstig als de economie hot was en juist hebzuchtig zodra er sprake was van recessie. Daarbij negeerden ze uiteraard compleet de media. Ze keken alleen maar naar de cijfers en naar de geschiedenis.

Daarom is het hoog tijd dat we even het verschijnsel recessie in het juiste perspectief plaatsen. We vallen gelijk met de deur in huis met een ferme uitspraak:

Recessie is gezond
Een recessie is eigenlijk een zeer gezond verschijnsel. Het is een periode van grote schoonmaak. Geen leuke periode (maar schoonmaken is óók niet leuk), maar wel een periode waarin de voorwaarden worden gecreëerd voor gezonde economische groei.

De zwakste (dus niet de kleinste) bedrijven verdwijnen
Tijdens een recessie daalt de vraag naar producten en diensten. Het gevolg hiervan is dat zwakke bedrijven verdwijnen, dat de sterke bedrijven overeind blijven en sterker uit de recessie naar voren komen.

Met sterke bedrijven bedoel ik niet de grootste, maar de bedrijven die in goede tijden niet overmoedig werden, geen geld over de balk smeten, een goede service bleven verlenen aan hun klanten etc. Kortom: bedrijven die niet gemakzuchtig werden in gemakkelijke tijden, waarin de winst als vanzelf binnen stroomde. Deze bedrijven zijn financieel, maar ook mentaal veel beter geprepareerd om een recessie goed door te komen. Ze moeten tenslotte alleen maar blijven doordoen met wat ze al gewoon waren.

Een recessie is prachtig voor ons als consument
Voor ons consumenten is het een zegen dat bedrijven die een slechte service verleenden verdwijnen en dat de betere overblijven. We krijgen een betere service voor een betere prijs, worden vriendelijk behandeld. Kortom, meer bedrijven vinden ons consumenten weer écht belangrijk. En van bedrijven die geleid worden door sukkels die denken dat het allemaal vanzelf gaat, worden we als consument verlost.

Een recessie is prachtig voor gemotiveerde werknemers én voor startende ondernemers
Dit is misschien politiek zeer gevoelig, maar probeer het vanuit een macro-economisch perspectief te lezen.

In goede tijden kan je als werknemer overal aan de slag. In Vlaamse restaurants werd de afgelopen jaren steen en been geklaagd door de eigenaars omdat het bijna onmogelijk was om goed geschoold, gemotiveerd en leergierig personeel te vinden dat voor een normaal salaris wilde werken. In veel andere sectoren zag je hetzelfde beeld en dat natuurlijk niet alleen in Vlaanderen.

Prachtige kansen voor ambitieuze werknemers
Deze recessie zal daarom vooral voor jonge mensen op scherp zetten. Ze zullen nu leren dat het allemaal niet vanzelf gaat, dus dat ze concurrerend moeten zijn. Dat het aan hen is om ervoor te zorgen dat ze een aantrekkelijke partij zijn voor een bedrijf. Ze zullen moeten kijken waar de kansen liggen, zich moeten scholen en als ze werk vinden moeten ze hard werken en vooral leergierig zijn en blijven. Ook hier geldt: voor werknemers die dit beseffen en hiernaar handelen ligt een prachtige toekomst in het verschiet.

Prachtige kansen voor beginnende ondernemers
Ook voor ambitieuze aspirant ondernemers liggen er prachtige kansen. Om bij het voorbeeld van die Vlaamse restaurants te blijven: er zullen er een aantal verdwijnen en dat zijn vooral de minder goede. Er vallen veel plaatsen vrij en daar kunnen aspirant ondernemers straks perfect op inspringen. Gevolg is dat je straks in Vlaanderen meer keuze uit betere restaurants hebt met beter personeel, dus betere service. Iedereen gelukkig!

Enorme kansen voor beleggers
Zoals ik vorige week al in deze nieuwsbrief schreef, liggen er juist in tijden van recessie prachtige kansen voor beleggers. We hoeven alleen maar te kijken welke bedrijven er het beste voor staan, winst maken en vooral een zodanig sterke financiële positie dat ze niet naar hun bank hoeven voor een lening.

Denk vanaf vandaag andersom!
Ik nodig u daarom uit om vanaf vandaag andersom te denken. Ik geef u daarvoor de volgende stelling mee:

Een snelle economische groei is negatief
Het leidt tot gemakzucht, overconsumptie, financiële excessen, gebrek aan creativiteit, inefficiëntie. De basis voor een recessie wordt in deze periode gelegd. Bij snelle economische groei denken mensen overdreven positief en betalen teveel geld voor aandelen, waarmee de basis wordt gelegd voor verlies of voor verplicht jarenlang wachten tot de koersen weer stijgen.

Een recessie is positief
Het leidt tot besparingen, initiatief, creativiteit, efficiëntie, productiviteit, nieuwe kansen en meer saamhorigheid. In een recessie wordt de basis gelegd voor gezonde economische groei. Midden in een recessie kan je supergoedkoop beleggen in aandelen van sterke bedrijven en dat leidt tot enorme winsten.

Beleg vanaf nú in spotgoedkope aandelen
Met TopAandelen selecteren we spotgoedkope aandelen, maar dan wel van bedrijven die een supersterke financiële positie hebben. Want als je niet afhankelijk van banken wilt zijn, beleg dan ook in aandelen van bedrijven die geen geld van een bank nodig hebben. Wilt u in 2009 alleen in dit soort bedrijven beleggen, neem dan een jaarabonnement en u ontvangt deze maand al een extra verrassing.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: