Verkoopsignaal GU

In het kader van onze www.topaandelen.com service hebben we besloten dat we een verkoopsignaal afgeven voor: 

Gushan Environmental Energy (GU)
Dit aandeel hebben we op 26 maart geselecteerd, toen de koers $1,46 noteerde, terwijl het aandeel op dit moment een koers van $1,99 noteert.

In de afgelopen maanden werd bekend dat in één province waar GU een fabriek heeft onduidelijk is over de vraag of over GU over de verkoop van biodiesel ook BTW moet betalen. We hebben dit in eerste instantie beoordeeld als een regionale kwestie, die misschien een tijdelijke negatieve impact op GU’s resultaten kan hebben, maar die onze lange termijn visie niet wijzigde.

Naar nu blijkt is dezelfde kwestie gaan spelen in een andere provincie. Tegelijk geeft het management van GU aan dat het best mogelijk is dat de kwestie ook in andere provincies kan gaan spelen.

Het management heeft aangegeven dat áls de autoriteiten zouden besluiten dat over biodiesel BTW moet worden betaald, ze pas winstgevend kunnen produceren bij een fors hogere olieprijs. En dus dat ze in dat geval de gehele productie moeten stopzetten totdat die hoge olieprijs een feit is.

Zou de situatie worden opgelost in het voordeel van GU, dan kan de koers van GU in korte tijd fors stijgen. Wordt echter in het nadeel van GU beslist, dan zal dat een enorme tegenslag betekenen.

Wij zijn van mening dat wij als beleggers voor ons rendement niet afhankelijk mogen zijn van beslissingen van fiscale autoriteiten. We hebben daarom besloten om GU vandaag te verkopen.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: