Dit gaat veel harder knallen dan ik tot nu toe dacht

Ik hoop dat u het filmpje dat ik u toestuurde aandachtig hebt bekeken. Ik zal u eerst nog even wat uitleg geven en u dan vertellen waarom ik het zo schokkend vind.

Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Meestal wordt met dit begrip het bruto binnenlands product tegen marktprijzen bedoeld.

De definitie hierboven heb ik even van Wikipedia gekopieerd. Als u nog ergens een economisch lesboek hebt liggen, dan zal daarin ongeveer dezelfde definitie staan.

Nederland berekent BBP zoals het hoort
Als u bij de bakker een brood koopt en u betaalt daar 2 euro voor, dan stijgt het BBP met 2 euro. Als u een tv koopt voor 500 euro, dan stijgt het BBP met 500 euro. Alle transacties bij elkaar opgeteld, vormen het BBP.

In Nederland bedroeg in 2012 de som van al die transacties €600,6 miljard.

En de staatsschuld bedroeg €427,5 miljard. Ofwel 71% van het BBP. En voor zover ik kan overzien, berekent Nederland (evenals overige eurolanden) het BBP op de manier zoals het hoort.

Huur aan jezelf betalen
In het filmpje liet Chris Martenson u zien hoe de VS allerlei dingen verzint om het BBP te verhogen. Zoals een huiseigenaar die fictieve huur aan zichzelf betaalt. Of een computer die meer waard wordt omdat de vermeende kwaliteit hoger is (terwijl diezelfde computer voor berekening inflatie juist goedkoper wordt). Ze noemen dit imputations en hedonics.

Op de website van overheidsorgaan BEA (bea.gov) vond ik als laatst bekende cijfers dat 14,8% van het Amerikaanse BBP bestaat uit imputations en dat 21,6% bestaat uit hedonics. Dat is in totaal 36,4% aan fictief, dus verzonnen BBP.

De keizer staat zonder kleren
In 2012 bedroeg het Amerikaanse BBP $16.010 miljard. Als we bovenstaande percentages toepassen, dan betekent dit dat $5.828 miljard bestaat uit fictieve aanpassingen. Verzonnen transacties, waarvoor niemand zijn portemonnee heeft getrokken. Blijft een werkelijk BBP van slechts $10.182 miljard over.

Eind 2012 bedroeg de staatsschuld $16.433 miljard. En daarmee bedraagt de staatsschuld maar liefst 161% van het échte Amerikaanse BBP. Behalve Griekenland is er geen euroland dat hier ook maar een béétje in de buurt komt.

Dit gaat véél harder knallen dan ik tot nu toe dacht
Toen ik het filmpje zag, was ik geschokt. Ten eerste omdat de VS nog faillieter zijn dan ik tot nu toe dacht. Ten tweede vind ik het een mirakel dat de VS zo lang de schijn hebben kunnen ophouden.

Maar ten derde drong het tot mij door dat de bubbel die de Amerikaanse obligatiemarkt is, nog véél harder zal knallen dan ik tot nu toe dacht. En dat we daar ook véél meer geld aan gaan verdienen dan dat ik tot nu toe dacht.

En daarvan kunt U op een eenvoudige manier meeprofiteren
Bestel hier ons rapport “De Amerikaanse obligatiemarkt staat op springen!”

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: