Een paar jaar te vroeg…

Een goed en leerzaam boek nog eens opnieuw lezen is altijd een goed idee. Afgelopen weekend heb ik ‘Hot Commodities’ van Jim Rogers nog eens gelezen. Hoewel het boek voor het uitbreken van de crisis (in 2007) is geschreven, heeft de inhoud voor mij nog niets aan waarde ingeboet.

Grappig om te lezen is hoe hij schrijft dat het volgens hem hélemaal fout gaat met de VS, mede omdat de Amerikaanse staatsschuld iedere 15 maanden met $1000 miljard groeit. Hij kon toen al niet bevatten dat de Amerikaanse politici het presteerden om zó met belastinggeld te smijten.

Onder Bush was het Amerikaanse geld verspillen echter nog kinderspel vergeleken met nu. Met Obama aan het roer groeit de Amerikaanse staatsschuld iedere 12 maanden met $1500 miljard. Obama heeft nu dus 20% minder tijd nodig dan Bush om 50% méér geld uit te geven!

Ook schrijft hij in zijn boek dat je de Amerikaanse obligatiemarkt de komende jaren absoluut moet mijden. Hij heeft daar tot nu toe ongelijk in gehad, maar dan alléén omdat beleggers de afgelopen jaren blind richting ‘veilige staatsobligaties’ vluchtten.

Het punt is echter dat iemand als Jim Rogers zich er niet druk om maakt als hij een paar jaar te vroeg is. Hij schrijft ook dat hij altijd te vroeg op dit soort ontwikkelingen inspeelt. Gewoon omdat hij altijd onderschat hoe lang mensen doorgaan met beleggen in iets wat vroeger goed was, maar inmiddels een enorm risicovolle, dus slechte belegging is geworden.

Jim Rogers is geduldig en blijft zich altijd op de fundamentals richten. En die zijn voor de Amerikaanse obligatiemarkt inderdaad ronduit dramatisch. Met ons rapport “De Amerikaanse obligatiemarkt staat op instorten!” waren we ook een jaar te vroeg. Maar beter te vroeg dan te laat!

Door die massa hysterie van augustus en september kunt u nu echter alleen maar harder profiteren van een markt die vroeg of laat keihard zal instorten. Klikt u hier om het rapport te bestellen!

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media:

Helaas ben ik het eens met uw analyse…

Deze week ontving ik een mail van een lezer die ons rapport “De Amerikaanse obligatiemarkt staat op springen!” had besteld. Nadat hij het rapport had gelezen, kwam hij tot de conclusie dat hij het helaas eens was met onze analyse. En dat ook hij op het uiteenspatten van deze zeepbel ging inspelen.

Wij zijn het volledig met deze trouwe lezer eens. HELAAS contstateren we dat de Amerikaanse obligatiemarkt een zeepbel is die uiteen gaat spatten. HELAAS constateren we dat onze politici en centrale bankiers er een ongekende puinhoop van maken. Uiteraard belet ons dat als beleggers niet om er keihard van te profiteren. Want als je doet wat overheden graag van je zouden willen, dan ben je als spaarder/belegger de klos.

Overheden willen onder meer graag dat je

  • je geld aan hen uitleent door in staatsobligaties te beleggen, zodat zij nóg meer geld kunnen spenderen.
  • je geld niet in goud en zilver omzet, maar dat je het op een spaarrekening bij een ‘too big to fail’ grootbank zet waarop je vervolgens een negatieve reële rente ontvangt.
  • zoveel mogelijk consumeert en dat je daar desnoods geld voor leent, zodat zij zichzelf met ‘economische groei’ op de borst kunnen kloppen.

Ze doen werkelijk ALLES fout
Alleen geldt dat het juist door het dramatische beleid van politici en centrale bankiers verstandig is om het omgekeerde moeten doen van wat zij willen. Ze doen namelijk ALLES fout en maken de situatie alleen maar erger.

De reden dat ze alles fout doen is simpel. Ze hebben geen enkele zin om het probleem daadwerkelijk aan te pakken. Want als je nu doet wat nodig is om weer een structureel gezonde economie te krijgen, dan gaan er onvermijdelijk harde klappen vallen en gaan we een paar economisch zware jaren tegemoet. En dat zou uiteraard grote gevolgen hebben voor de carrières van de heren politici.

De vraag die mij bezighoudt is: doen ze alles fout omdat ze zo ontzettend dom zijn, of is het omdat de lange termijn gezondheid van de economie ze gewoon niet interesseert?

Problemen voor je uit schuiven
Onze politici en centrale bankiers doen er alles aan om die overmijdelijke recessie te voorkomen. Alle kunstgrepen worden uit de kast gehaald om de problemen zover mogelijk vooruit te schuiven. En als je een probleem voor je uit schuift, dan wordt het niet kleiner en wél groter. Met als gevolg straks een verdwijnende middenklasse, (hyper)inflatie en armoede. De gewone, onwetende burger zal straks helaas de dupe zijn…

Wereldkampioen geld verspillen
De Verenigde Staten zijn wereldkampioen. Obama en zijn maatje Geithner geven iedereen de schuld, behalve zichzelf. Zij beheren de staatskas, en geven ieder jaar 65% meer geld uit dan er in die staatskas binnenkomt. Het moment dat niemand meer geld aan de VS wil lenen komt rap naderbij. Zodra dat moment aanbreekt, zullen de gevolgen enorm zijn en zeker ook in Europa voelbaar zijn.

HELAAS is dat de situatie zoals die is. Maar GELUKKIG weten wij hoe we daar enorm aan zullen verdienen. Wilt u ook van deze unieke situatie te profiteren? Klikt u dan hier om het unieke obligatierapport snel te bestellen.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: