DAT KAN ONMOGELIJK GOED BLIJVEN GAAN!!

Wij vragen ons vooral na de recente vlucht richting Amerikaanse staatsobligaties af of beleggers zich wel realiseren met wat voor een enorme zeepbel we hier te maken hebben.

De markt voor Amerikaanse staatsobligaties wordt iedere maand $125 miljard groter, het bedrag dat de Amerikaanse overheid per maand meer uitgeeft dan er binnenkomt.

En voor al dat geld moeten beleggers worden gevonden, die bereid zijn om hun geld uit te lenen aan de Amerikaanse overheid. Aan een overheid die ieder jaar maar liefst 65% meer geld uitgeeft dan er bij haar binnenkomt.

En dan wil die Amerikaanse overheid ook nog dat je ze dat geld uitleent aan de allerlaagste rente uit de geschiedenis. We kunnen dit onderwerp van 22 verschillende kanten benaderen, maar uiteindelijk blijft er slechts één conclusie over: DAT KAN ONMOGELIJK GOED BLIJVEN GAAN!

Dit is dan ook de grootste zeepbel van de afgelopen jaren. Er zijn er zelfs die beweren dat het de grootste zeepbel OOIT is. Er komt een moment dat het animo om geld aan een failliete overheid te lenen drastisch terugloopt, en dat zij die daartoe wél bereid zijn een fors hogere rente eisen voor het risico dat ze lopen.

Op dat moment zal deze laatste superzeepbel met een luide knal uiteenspatten. En zullen er enorme winsten worden behaald door beleggers die daarop tijdig hebben ingespeeld. Wij zullen daarbij zijn. U ook? Bestelt u dan snel het unieke obligatierapport.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: