“Obama gaat tekort te lijf”

Ik heb bewust op de website van de Telegraaf gezocht naar de kop boven het artikel over het gisteren door Obama gepresenteerde budget voor de komende jaren. Dit omdat de Telegraaf nu eenmaal de krant is die de meeste Nederlanders lezen. De gemiddelde lezer die alleen de kop van het artikel leest en geen interesse heeft in de details, denkt automatisch dat het daar in de VS wel weer de goede kant op zal gaan. Niets is echter minder waar.

Cijfermanipulatie
Obama gaat dit jaar eerst nog eens $363 miljard méér uitgeven dan vorig jaar, om vervolgens dáárop $90 miljard te gaan besparen in 2012. Per saldo zullen de Amerikaanse overheidsuitgaven in 2012 maar liefst 8% hoger zijn dan in 2010. Om dit af te dekken hebben ze voor 2012 voor het gemak een stijging van belastinginkomsten van maar liefst 21% gebudgetteerd. Kortom, pure cijfermanipulatie.

Het gekke is dat dit ieder jaar gebeurt en dat blijkbaar niemand in de reguliere media zich afvraagt hoeveel waarde aan zo’n budget moet worden gehecht. Als we terugkijken naar de budgetten van vorige jaren, dan zien we ieder jaar de meest optimistische voorspellingen, die geen enkele keer werden waargemaakt. Verre van dat zelfs.

Griekse toestanden, maar dan erger…
Het gisteren gepresenteerde budget bevestigt nog eens dat de VS regelrecht op een faillisement afstevent. Een “Yes, we can!” regering die de staatsschuld omhoog blijft jagen en een centrale bank die geld drukken tot hogere kunst heeft verheven. Het is onontkoombaar dat we de komende jaren Griekse toestanden op de Amerikaanse obligatiemarkt gaan beleven. Alleen verwachten wij dat het in de VS nog erger zal zijn, omdat er nu eenmaal geen noodfonds groot genoeg is om de VS uit de brand kan helpen.

Een unieke kans die zich zelden voordoet
Wij zien de strategie die we in ons rapport “De Amerikaanse obligatiemarkt staat op springen!” voor u hebben beschreven dan ook als één van de meest zekere en winstgevende manieren om de komende jaren een prachtige winst te realiseren. Ofwel, een unieke kans die zich zelden voordoet. Grijp die kans.
Klikt u hier om dit unieke rapport te bestellen.

 

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: