When an accident is waiting to happen…

Het is kommer en kwel in Europa. En omdat de aandacht van de financiële wereld zich slechts op één ding tegelijk lijkt te kunnen richten, lijkt het er tegelijk op dat de problemen in andere landen minder groot zijn.

Dat zijn ze ook, maar dat is slechts omdat ze daar geen kibbelende politici uit 17 landen hebben, die allemaal meer rekening wensen te houden met de korte termijn belangen van hun eigen stemvee, dan met de lange termijn gezondheid van hun land en de eurozone als geheel.

Geen kaasschaaf, geen hakbijl
De VS ligt echter ook op ramkoers. Vorige week vertelde ik u in dit artikel over hoe eurolanden bezuinigen met de kaasschaaf, terwijl ze de hakbijl zouden moeten gebruiken. In de VS gebruikt men echter geen van beiden. De Amerikaanse overheid blijft geld spenderen alsof er geen dag van morgen bestaat.

Om de paar weken zoek ik hier even op hoe het er met de Amerikaanse staatsschuld voor staat. Inmiddels bijna $16 biljoen. Ofwel bijna $16.000 miljard. Meer dan 100% van het Amerikaanse BNP. Dit jaar geven Obama en consorten maar liefst 53% meer geld uit, dan dat er in de Amerikaanse schatkist binnenkomt.

Denkt u zich eens in wat er met ú gebeurt als u een tijdje lang 53% meer uitgeeft, dan er in uw schatkist binnenkomt! Zou u dan onbeperkt geld kunnen blijven lenen?

Tijdelijke parkeerplaats voor groot geld
Een land dat er ongekend slecht voor staat, kan nu 10-jarige obligaties uitgeven (dus geld lenen) en daarvoor slechts 1,5% rente betalen. Hoe dat kan? Grote professionele beleggers parkeren hun geld tijdelijk in staatsobligaties. En kleine goedgelovige Amerikaanse beleggers blijven hun geld massaal in staatsobligaties beleggen.

Zodra die grote professionals straks gaan verkopen, zijn de rapen echter gaar. En is de kleine man uiteraard de klos. Er zal een ongekend sneeuwbaleffect op gang komen en de obligatiemarkt zal instorten.

"When an accident is waiting to happen, it usually does"

Dat is een uitspraak die u kunt lezen in de economische klassieker "This time is different" van Reinhart en Rogoff. In dat boek beschrijven beide economen acht eeuwen van financieel economische hypes en crashes.

De laatste grote zeepbel gaat barsten
Dit is duidelijk een ‘accident waiting to happen’. Iemand die zwaar in de schulden zit én volop schuld blijft maken, kan onmogelijk tegen 1,5% blijven lenen. De Amerikaanse obligatiemarkt is de laatste enorme zeepbel die absoluut gaat barsten. En zodra dat gebeurt, zal de knal enorm hard zijn!

Met ons rapport "De Amerikaanse obligatiemarkt staat op springen!" gaan we op deze situatie inspelen. Voor ú de kans om honderden procenten rendement te maken op het uiteenspatten van deze laatste grote zeepbel.
Bestelt u hier dit unieke rapport.

Deel dit artikel per mail of via uw sociale media: